• Martincsák Kata

Egyszer volt a Vénusz

Gyerekkorunk egyik jól ismert rajzfilmsorozata az Egyszer volt az élet azért is juthat eszünkbe a Bodies in Conversation című csoportos kiállításról, mert a meséhez hasonlóan itt is az emberi test kerül középpontba és ágyazódik egy nagyobb kontextusba. Azonban a rajzfilmmel ellentétben nem a test biológiai tulajdonságait, hanem azokat a kulturális és művészettörténeti narratívákat vizsgálja a tárlat, amelyek a testábrázolással kapcsolatban kialakultak. Már az őskori emberábrázolásokon is elkülönül a férfi és a női nem, és megjelennek a vénuszábrázolások, talán pont ezért találkozunk a Nemere osztály tárlatán leginkább ezek parafrázisaival, legyenek ezek őskori vagy barokk példák.

A Willendorfi vénusz az emberiség egyik legkorábbi emléke a női testről, egyben saját testéről.

Bár a marokkő csak pár hüvelyk magas, apró termete és a köré fonódó történetek sokasága már önmagában is azt bizonyítja, hogy a vénusz-szobrok keletkezésének történetei és a köréjük fonódó értelmezések már a kezdetektől fogva szerteágazóak voltak. Az, hogy mi marad a kánon része, korántsem egyértelmű, még mai szemmel nézve sem. A többszerzőség kérdése, míg a bibliai teremtéstörténetnél nem (1), addig egy osztálykiállítás esetén nyilvánvaló, ennek ellenére pont az az érdekes a Bodies in Conversation-ben, hogy az adott művek történetei bár eltérőek, mégis két nagy egységet alkotnak, amelyeknek metszetei elsőre nehezen, de a kiállítás megtekintése után érzékelhetővé válnak. Az első terem sokkal inkább a test és a teremtés, a másik pedig az identitás felől vizsgálja a testképet; és míg a különböző eredettörténeteket tárgyaló alkotások párhuzamosan léteznek egymás mellett, így a rajtuk felbukkanó testek nemcsak konverzálódnak, hanem egy új diszkurzív tér létrehozására törekszenek. (2)


Az alkotók egy része új műveket készített a kiállításra, míg a többi Nemere osztályos hallgató már a kiállítást megelőző tanévi gyakorlat során is a test és testkép, így az identitás témakörét vitték tovább. (Azért is érdekes ez, mert a karanténban ránk záródó világ, arra késztetett többünket is, hogy azt vizsgáljuk, ami eleve adva van.) A kiállítótér két teremre oszlik, így nem csak a médiumspecifikus különbségek különítik el a két szobát.

Az első tér egy időben is kiterjedtebb témát ölel fel, az emberi test és teremtésének a történetét helyezi górcső alá, míg a másik az identitás témakörét.Kivételt képeznek ez alól Farkas Aliz festményei, a Termés, az Infralámpás Önarckép, a Vers, a Levél Valahonnan vagy a Rózsa. Művei sokkal inkább személyes hangot képviselnek, egy részük olyan emlékekből indul ki, amelyek az alkotó nagypapájához kötődnek. A személyes emlékezet itt a szeretett rokon egyik kedvelt tevékenységére korlátozódik, a gyűjtésre. Az alkotó nagypapájának flóra gyűjteményében felbukkanó vulvamotívum az őskori vénuszokhoz is kapcsolódik, így visszautal a willendorfi társára és Magna Mater ábrázolásokra. A virágmotívum a vanitas csendéleteket is eszünkbe juttathatja, ahol az emberi élet rövidsége, és a mulandósága tükröződik a megjelenített tárgyakon és növényeken.


Egészen máshonnan közelít Kautzky Sára: Zseboltár című alkotása a hétköznapok biztos pontjait fordítja a visszájára, és a termetestörténetek alapfeltételét, az eredetet kérdőjelezi meg. A hétköznapok biztonságát nyújtó vitaminok, a szerencsesüti jóslatokat és a percek alatt tüzet és világosságot szolgáltató gyufát választotta egy ókori házioltár modern verziójához. Az installáció kiegészül a Blaha Lujza téren készített fényképsorozattal, amely bizonyítja, hogy a szakralitással foglalkozó mű még a köztéren is autentikusnak hat.


Sinkovics Ede Karanténos Házioltár (3) címet viselő installációja juthat eszünkbe Kautzky munkájáról, hiszen hétköznapi tárgyainkat helyezi új kontextusba. Munkáját kiegészíti egy monotípia-sorozat, amelyben a tűzgyújtás fázisait láthatjuk finom vonalvezetéssel megjelenni.


Horváth Júlia Dagály című animációja Ovidius által lejegyzett Pügmalión-történetből indul ki, az alkotáson felbukkannak a nőiség megélésének szélsőséges állapotai, az alkotó és alkotásának szeszélyes viszonya. A történet mégis más véget ér, mint azt gondoljuk; Galatea faképnél hagyja Pügmaliont. Ezen a ponton előbukkan Lilith története is, aki ugyanabból az anyagból alkottak, mint Ádámot, de nem akart a férfi alárendeltje maradni, így elhagyta őt és vele együtt az édenkertet is. Éva csak ezt követően születhetett meg az oldalbordából.


Csapó Júlia Létesülés című alkotása szintén mozgásfázisokat rögzít, egyidejűleg a galéria terével játszik. A tusrajz körbefut a galéria falán, miközben egy rituális táncot rögzít, az antropomorf testek egyszer csak valódi személyekké alakulnak, majd újra visszaváltoznak geometrikus formákká. Újraszületnek, majd megint meghalnak, ez a valaha létezett legismertebb metamorfózis. A figuralitás határiat vizsgálja Csapó Testek című munkáján is, ahol a vásznon pár, tussal rajzolt gesztussal jeleníti meg a mozgó emberek tömegét, akik térképet rajzolnak ki amint pár lépéssel távolabbról szemléljük őket.


Orbán Tekla fotó alapú munkáján magzatpózban láthatjuk a művészt, felnőttként összegörnyedve. A munka egyértelműen az anyaméhben felvett természetes állapotra utal vissza. A fotónyomat roncsolódott, emiatt Munch kőnyomataira emlékeztet.

Maga a magzatpózban fekvő alak is olyan, mint egy fosszilis lenyomat, bezárja saját magát, konzerválja a testét.

A megkettőzött fénykép és párja tükörképekként tekintenek egymásra; miként az egypetéjű ikrek, ők is különböznek egymástól, igaz, a körülöttük lévő magzatburok mérete nem azonos. Teleki Emma installációja a A por siet, a kő ráér egy olyan mű, amely a követ - amely a zsidó kultúrában is az emlékezéshez kapcsolódik- újra felhasználja, és továbbgondolja. A Hold befolyásolja a tengerek mozgását, így a kövek és törmelékek sodrását is. Farkas Aliz Rózsa című munkája szinte megbújik az ajtó mellett; olyan mint egy titkos kulcslyuk, utal Courbet A világ eredete című művére, miközben megőrzi organikus jellegét.A második terembe lépve erőteljes színekkel és személyesebb témákat feldolgozó munkákkal találjuk szembe magunkat, amelyek elsőre nehezen kapcsolódnak az előző teremben látott alkotásokhoz, így a két tér szinte különálló kiállításnak tűnik. Gúzs Viktória Átmenet című műve egy disztópikus világot jelenít meg. A női akt háttal fekszik nekünk, eszünkbe juthat róla Velázquez Rokeby Vénusz-a, tőle eltérően Guzs Viktória figurája azonban egy köztes térben lebeg, amely nem a pokol, de nem is a purgatórium. Jákli Zoltán Foszló prosti című műve az anatómiai vénuszokból merített inspirációt; a viaszszerű test, amely a eltávolított szerveivel együtt úszik Ophelia történetével is párhuzamba állítható. A foszlányaira bomló test látszólag sokban különbözik Duchamp Adva van-jával (4), témájában mégis kapcsolódik. Fébert Zsófia Vénusz és Pügmalion-ja a női identitáskeresés kérdéseit vizsgálja, kissé didaktikusan, az alkotót magát a saját tükörképéből pillanthatjuk meg.

Ha belépünk a galéria hátsó terébe, egy elkerített privátabb részhez érünk, ahol a szexualitáshoz is kapcsolódó műveket látunk. Cseh Dániel Vénusz serege/ Wall of desire// gay propaganda// Solar Power///- című sorozata egy pop-artos irányt képvisel, az expresszív festéményeken férfitestek jelennek meg, amelyek a vágy tárgyai is egyben. A sorozat elrendezése egyben azt is vizsgálja, hogy miként idegenítjük el a saját testünket azáltal, hogy kidobjuk a közmédiába. A sorozat kiindulópontjaként valódi Instagram-képek szolgálnak, és a vénusz-szoborral ellentétben inkább a modern Apolló sztoriját vizsgálja. Hasonló tematikájú sorozatot hoz létre Kiss Norbert az M, XL, L, 3XL-lel; a művész által vásárolt alsógatyák gyerekrajzokhoz közelító képekkel vannak díszítve, mind szexuális tartalmúak. A festett fehérneműk próbálnak a tömeggyártott terméknél személyesebb irányt képviselni. Kiss a másik sorozatát, a Fehérnemű I- IV.-et már saját maga varrta, így is oldva a nőművészet és a technika közötti feszült kapcsolatot. Az installálásnak köszönhetően lebegnek a galéria terében (vagyis a látogató akkor se tud kitérni előlük ha szeretne.)

A festmény nulladik rétege, a vászon átalakul és nézhetőből, viselhetővé válik – és egyben eldobhatóvá is.

Felakasztható, kiteregethető, cserélhető – ezek a jelzők igazak lennének a saját testünkre is?

Efemer jelleget ölt Mészáros Mónika Monroe-ja a pop-art vénuszaira nyúlik vissza, Andy Warhol Marilyn Diptichon szitanyomat sorozatához kapcsolható. Illusztrációhoz hasonló Mészáros másik alkotása a Medusa Unchained – is, amely, mintha Cseh Dani sorozatát kísérnék, hiszen ezeken is érzékelhető a pop-artos hatás, az expresszív kifejezésmód. Takács Rozina Inflagranti című műve, ami egy analóg fotó alapján készült, a márványos testrész, az emberi hát nem egyértelműsíti, hogy egy női vagy férfi aktot látunk. Kovács Anita fotósorozata Takács Rozinával ellentétben tudatosan absztrahálja a hátat, a monokróm felvételeken nem lehet kivenni, hol kezdődik a nyak, és hol található a medence.

A kiállítás bár sok helyen elgondolkodtat, és helyenként új és izgalmas témákat vet fel, valódi gender-kérdéseket vizsgáló művet nem mutat be, mint ahogyan a kísérőszöveg beharangozta, inkább a test és a test teremtésének okait és szubjektív szempontjait veszi górcső alá, miközben foglalkozik a testábrázolás reprezentatív minőségeivel is. Ezzel együtt is egy olyan kortárs, festő hallgatók munkáit bemutató kiállítással találkozhatunk, amelynek mindkét részéhez tudunk kapcsolódni, és a munkák kísérleti jellegüket megőrizve bizonyítják, hogy az vénuszok újrarajzolhatók és a térben kiterjeszthetők, és Instagram falától kezdve a közterekig.


A kiállítás kurátorai: Nemere Réka, Farkas Aliz

A kiállítás június 21 – július 2-ig volt látható az Art9 Galleryben.


Martincsák Kata

(1.) A bibliai teremtéstörténet, a Genezis is legalább két szerző írta

(2.) Ahogy erre Mészáros Mónika is utal: Bodies in Conserv/versation című kísérőszövegében

(3.) Sinkovits Ede Karanténos Házioltár-ja az Artus Lakók kiállításán volt látható 2021-ben. https://artus.hu/2021/02/19/artus-lakok-kozos-kiallitasa/

(4.)Marcel Duchamp: Adva van: 1. a vízesés 2. a világítógáz (1945-68)
0 comments

Recent Posts

See All