top of page
  • Writer's pictureÁgnes Keszegh

Nézőpontok – Everything is connected, Nothing is also connected

Avagy elmélkedések a Szabó Ádám osztály

KONZISZTENS GRIFFITHS-TÖRTÉNET című kiállításáról.

 

Szabó Ádám szobrász mesterosztályának a csoportos kiállítása a konzisztens Griffiths-történet koncepcióján alapul. A kiállítás október 12-e és 22-e között zajlott a Parthenon-fríz Teremben… Vagy mégsem? A kiállítás valamikor áprilisban vagy talán májusban volt látható, már langyuló időben egy budapesti körgangos ház legfelső emeletének teraszán, nem messze az egyetemtől.A kiállított munkák fizikai megjelenése konzisztens egységet alkottak az alig 15 inches monitoron keresztül, amikor Szabó Ádám szobrász mester bemutatta az osztály idei témáját. A részecskék és emlékek valós idejű történeti összekapcsolódási lehetőségének felfogása abban a három percben még messze állt művészetelméletis agyam megértési horizontjától.


Aztán négy-öt hónappal később Mélyi József megnyitó beszédében már pontosan értettem – pár órányi holisztikus kutatást követően – hogy ami elém tárul az nem más, mint egy


időben és térben szétdarabolt jelenet a nagymamám konyhájából, indokolatlan tárgyak egymás mellett a polcon és a térben, melyek az őskáosz helyett egy család történetét szimbolizálják.

A szétdarabolt részek mint fénylő ólomüveg darabkák formáltak koherens történetet a vállalati dossziék rendezett falával.


A konzisztes Griffiths-történet fogalmáról elmondható tehát, hogy különböző pillanatokban bekövetkezett különálló események sorozatára épül, amelyek között logikus narratíva alakítható ki, ám ellentmondást hordoz magában, hiszen az alkotó események külön-külön is érvényesek.A tér közepén az ajtóval szemben Sarfenstein Ditta Ariadné című munkája a fikció, az álom és az emlékek között elnyúlva lebeg a térben. A történeti asszociációt mellőzve is érezhetjük a 3D fonal technika sajátos finomságán keresztül, hogy ami elénktárul bár igaz lehet, a hálózatos, 3D fonaltest csatlakozhat a klasszikus gipsz fejhez, de nem feltétlenül.Sipos Lilla Judit munkája, a Kaktusz Kávé mellé, a Griffiths-történet mélyére ásva a műalkotás egész lényét helyezte feltételezések és lehetőségek középpontjába. A szobor alapanyaga egy már kidobásra szánt festmény, amelyet Sipos Lilla megmentve az enyészettől újra mozgásba hozott. A feldarabolt vászon minden részlete jelen van a szoborban, mégis a formai kialakítás felborítja a megismerés általános metódusait, eltüntetve a határt műtárgy és ikeás dekor objekt között.Az ember nem értelmezi teljességében a teret, az időt, a mindennapok forgatagát, agyunk tanult kognitív funkciók segítségével szövi körénk a tudás illékony hálóját. Azt hisszük, ismerünk valamit, értjük, hogy mi az, valójában azonban nem is érzékeljük teljességében. Burján Vanda Biciklizők munkája vagy Sipos Ábel Mihály Holdnapló című alkotása kifacsarja ezt a gyengeségét az emberi mivoltunknak. Burján Vanda műtárgya első ránézésre egy absztrakt fametszet, közelebbről megfigyelve viszont detektáljuk a Tour the France egy mezőnyének valamely csapatát, ahogy a rekkenő hőségben törnek előre a győzelemért. A felülnézetből megfigyelt biciklisek elnyújtott árnyékai és testeik tömbszerű összekapcsolódása megtöri tanult percepcióink rutinszerű használatát, ezáltal magához vonz és játékra hív.Sipos Ábel Mihály munkája minden tisztességes sci-fi rajongó szemében egy Halálcsillag. A kisebb bolygó méretű tárgy – talán akkora, mint a Hold – apró építőkockákból áll, azaz fémes felszínén lézer-, ionágyúk és vonónyalábok váltakoznak dokkrendszerek, hajtóművek és vonósugarak szerkezetével. A Holdnapló című alkotás nemcsak megtöri az érzékelésünket, hanem be is mutatja azt, hogy miképpen ismerhetünk meg egy tárgyat a térben, mennyire részlegesek az információink a környezetünkről, hiszen ahogy a Holdat, vagy a Halálcsillagot, úgy egy műalkotást is egyszerre csak egy nézőpontból figyelhetünk meg.Képek sorozata építi fel a tárgyat, a történetet a fejünkben, ahogyan Bóka Krisztina installációjánál, a Have you ever been to Fuji?-nál is. Az alkotás egy fiktív kirándulásról készült, egy valós Instagram-poszt és annak kommentjei alapján. Az installáció egyik része egy lightboxban kiállított lábszár, a másik pedig egy QR-kód az Instagram-oldalhoz. Nem tudhatjuk, mi volt előbb a box vagy a poszt, mindenesetre a munka gyönyörűen megjeleníti a részleges eseményekre épülő valóság feltételezések végtelen sorát.


A Konzisztens Griffith-történet narratívák és nézőpontok végtelen sorának lehetőségéről szól.


Minden lehet valós és semmi sem. A kiállításban megjelenő tárgyak ezt a képlékeny biztosságot prezentálják.

Külön-külön történeteikkel körüljárják az anyag emlékeinek formációit a térben, ezzel lehetőséget adva a nézőnek saját megismeréshorizontjának a kitágítására.


Keszegh Ágnes


fotódokumentáció: Szabó Ádám

 

A Műterem rovat továbbra is várja online bemutatásra is szánt alkotások fotódokumentációját (rövid leírással és technikai adatokkal), illetve írókedvű hallgatótársaink jelentkezését a kepzo.art@gmail.com e-mail címen. A beküldött munkák bekerülnek adatbázisunkba, amelyből válogatunk, és értesítünk, ha aktuálissá válik a bemutatásuk.0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page