top of page
  • Writer's pictureKuzma Eszter Júlia

Elrejtett rítusok menedéke – Kádár Emese és Kicsiny Martha kiállításáról

Kuzma Eszter Júlia a Falak könnye hull című kiállításról, mely a RESET Art Space-ben volt látható 2022. november 10. és december 9. között.

 

Napjaink posztszekuláris rítusai, mint a letűnt korokból feltörő múltidézések formájában jelentek meg a RESET galéria falai között. A pincehelyiség időtálló rejtélyességét fokozta az ódon téglafal-rengeteg, ami mesélt azokról az eseményekről, melyek a falai között történhettek. A tér megszólított, és ezt bőrünkön keresztül is éreztük. Ebbe az intim, sokat megélt térbe Kádár Emese úgy helyezte el műtárgyait, mintha azok mindig is odatartoztak volna. Digitális nyomat-gipszmunkái egyből megteremtették azt az archaizáló dialógust, amellyel Kicsiny Martha katakombái csak tovább erősítették a religious safe-space érzetét a látogatóknak.

Kádár az individualizált hitrendszerekből fakadó jelenéseket járja körül gipszsorozatával. A kukoricaszimbólum fűzi egy összefüggő történetté a sorozatát, ami egy szekuláris jelenettel kezdődik, popcornnal. Majd egy kukoricásból elindulva, a temetőn át követve a fényt, egy gyászoltárt idéző mementoval ér véget. A kukoricamező misztikáját nem csak filmek történeteiből ismerhetjük (Interstellar, Kukorica gyermekei), hiszen a maja mitológiában a kukoricaisten győzelme egy új világot hozott, így a majáknál a termékenység, gazdagság szimbóluma mellett az emberiség táplálójává, fenntartójává vált. Kádár Emese a kukoricát a vidékiséghez, a falu széléhez köti, ahhoz a földrajzi vonalhoz, ameddig a kis falubéli közösség határai tartanak. A jól ismert, a biztonságot jelentő területet közrefogó kukoricás mellett a temető is egy falu szélén elhelyezkedő színtér. Ha túllépjük a kukoricást a halál birodalmába kerülünk, ahol nincs már biztonság, csak az újjászületésre váró ismeretlen.


Kádár Emese, Digitális Jelenés I., Reset Art Space, Falak könnye hull,kiállítás, Képző Online Folyóirat, kepzo.art, Magyar Képzőművészeti Egyetem
Kádár Emese – Digitális Jelenés I., fotó: Kiss Kata Linda

A szántóföld és a halotti rítusok kapcsolata már az ókereszténység idején összekapcsolódott, már akkor törvény mondta ki, hogy temetkezni csakis a városfalon kívül, saját földterületen lehet. A termékeny föld az ókereszténység idején is nagy kincsnek számított, ezért is temetkeztek a föld alá. A termőtalaj felszínén az élet, a föld alatt pedig a halál birodalma alakult ki, ami holttestről holttestre nőttön nőve alakult katakombarendszerré. Kicsiny Martha emberekből felépülő katakombáinak metafizikai jelleget is kölcsönöz, hogy a befogadó a horizontális és vertikális végtelenben találhatja magát. Döntenie kell, hogy jobb vagy bal, individuálisan szabad vagy közösségbe integrált, együtt vagy külön. Megélni a személyes vágyakat és ezzel együtt meghalni a tegnap és a holnap számára, vagy emlékezve, a múltra és a jövőre gondolva társulásokban túlélve választani a létezést. A magam vagy mások paradoxona végigkíséri életünk döntéseit, folyamatosan válaszút előtt állunk, tudván, hogy csak az egyik irányt választhatjuk.Kádár Emese, Inverz város I., Reset Art Space, Falak könnye hull,kiállítás, Képző Online Folyóirat, kepzo.art, Magyar Képzőművészeti Egyetem
Kicsiny Martha – Inverz város I., fotó: Kiss Kata Linda

A két alkotó digitális képalkotási módszerei szembetűnően kiegészítik egymást: míg Kádár Emese képeinél egy posztdigitális esztétikából kiinduló vizuális világ válik egy tradícionális eljárással készült műtárggyá, addig Kicsiny Martha molinó-nyomatain egy elvarázsolt archaikus letűnt kor tűnik fel újra. A digitalitás által a halott múlt újra élővé válhat megdermedt képkockákon keresztül. Illúzió és immerzió közötti tánc ez, ahol a 3D render molinóvá simulva ível fel a fal mentén fölénk magasodva, ezzel egy hibrid térélményt előidézve. Ahol a fejünk fölötti ég csak egy délibáb csupán. A földből jövünk, és a föld alá is térünk vissza. Akárhogy is döntsünk, akármerre menjünk a jövőnk ugyanaz. Kicsiny identitástól megfosztott arctalan, éntelen figurái bárkik lehetnek, akár mi magunk is.Kádár Emese, Inverz város II., Reset Art Space, Falak könnye hull,kiállítás, Képző Online Folyóirat, kepzo.art, Magyar Képzőművészeti Egyetem
Kicsiny Martha – Inverz város II., fotó: Kiss Kata Linda

Kádár kukoricásában való barangolás közben szintén felmerül a kérdés, hogy egy transzcendens jelenést követünk, vagy a digitális illúzióvilág csapdájában ragadunk. A sorozat lineáris narratívájából csakis azt tudhatjuk biztosan, hogy úton vagyunk. Elindultunk vagy a digitális panoptikum fénylő kurzora után, vagy pedig az immateriálisan manifesztálódott intuíciónk után. Az élet rejtelme és döntéspillanatai előttünk állnak, kérdés csupán mennyire vagyunk abban biztosak, mi vezérel.

Kuzma Eszter Júlia

Kádár Emese, Digitális Jelenés III., Reset Art Space, Falak könnye hull,kiállítás, Képző Online Folyóirat, kepzo.art, Magyar Képzőművészeti Egyetem
Kádár Emese – Digitális Jelenés III., fotó: Kis Kata Linda0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page