top of page
  • Writer's picturekepzo.art

Képgrafika Diploma – Képző Szalon 2021


Képzősök képzősökről. Milyen munkák és projektek születnek a műtermekben?


Habár az év jelentős részében a munkafolyamatok a Képzősök otthonaiba költöztek, rengeteg nagyszerű alkotás született. A Műterem rovat évvégi kipakolás sorozatában most a képgrafikusok diplomamunkáit mutatjuk be.

 

ÁCS KINGA-NOÉMI

A Szent Széf. Esetleg Börtön?A cím, mint sejteti, hogy valamilyen érték őrzését kívánja érzékeltetni, illetve feltevődik a kérdés: mi van ha rabságban tart? A széf, mi magunk vagyunk, és a félig meddig megfoghatatlan, misztikus ékességünk az identitásunk, a pszichénk. Lelkünk legfontosabb értékünk, és ami érték elrejteni való, hogy óvjuk és ápoljuk azt. De mi történik ha börtönné válik, ami csak keretek között létezhet? Milyen falak veszik körül? Ajtaja, ablaka s zárja van e? Kulcs kell hozzá?

Ha áldozatok is vagyunk egy helyzetben, nem önmagunkat látjuk e áldozatnak, és ezáltal más is bennünket? Mi történik, ha megnyílunk, vagy örökkön örökké magunkba rejtjük, ami ott tartózkodik? Képesek vagyunk megnyílni?


A műtárgy négy interaktív oldalán található egy tologatós logikai játék. Megfejtésük a metódusból ered, hiszen ha interakcióba lép vele a befogadó a sikeres megoldás következtében feltárul egy rekesz, mint a széfeknél, ahova betekintést nyerhet ezáltal.

Ezeken keresztül jelennek meg a jelenkori kapitalista társadalom fiatal felnötjeinek legalapvetőbb problémakörei: családi minták, transzgenerációs sérelmek feldolgozása, önazonosság megtalálása, odafigyelés és az érzelmek rendszerezése; társadalmi tendenciák megértése, ebből kifolyólag vágyak és félelmek tisztázása; a külvilágban való reprezentáció és kapcsolatteremtés. Így ezek a lelket meghatározó alap aspektusok érzékeltetik, hogy egy mély belső utazás megtestesülése jelenik meg a tükör objekt oldalain találaható tologatós, logikai játék titkos rekeszeiben.


Tüközödő felületei nem szembenálló reflexióra utalnak, hiszen önmagunknak is több oldalunk van, felületeink, amelyek nem szimplán csak másolják a külvilágot (igaz ez is részese), de egyéni perspektívát teremtenek. A tükör által mindannyian korunkat, környezetünket és annak résztvevőit reflektáljuk vissza, ugyanakkor függőségi viszonyban is állunk velük. Fénylő tárgyként létezünk, attól függően mennyi fényt kapunk. Egyazon időben olvadunk bele és fényő csillagként emelkedünk ki a világban. Ez az érzékeny és veszélyes tárgy párhuzamként hozható életünkre tekintve. Ripityára törhet össze egy szempillantás alatt környezeti hatások által vagy önmagunk felelőtlensége okán. Ugyanakkor csábító, tapintható, de éles mint a kés. Vigyáznunk kell arra is, hogy ne sértsünk meg önmagukat, másokat és ők se sértsenek meg minket. A megfejtés és a rekeszek megtalálásának folyamata terápiás és rituális funkciót tölt be, egy beavatásét.


2021

videoinstalláció

tükör plexi és tükörmozaik, cukor linóleummetszet, viasz öntvény, digitális animáció

80 x 80 x 80 cm


Fotódokumentáció: Csorba-Simon István

 

CIFRA ANETT

MaradékaimDiplomamunkám formai előképéhez egy hétköznapi, banális jelenetet csatoltam, aminek Budapest utcáin sűrűn, közönyösen lehetünk szemtanúi. A magában beszélő guberáló matatása. Munkám egy utcai szemetes formáját ölti, aminek kosarát rézdúcaim újrafelhasználásával készítettem. Tartalmát az egyetemi évekhez köthető tárgyi emlékek, saját munkáim, illetve az alkotói munka folyamán keletkezett „hulladékok” adják. De ki, mit és miért ítél annak? Aleida Assmann gondolatából indulok, miszerint „a hulladék információ”.


Változások égető szükségében élünk globális szinten. Mi a szerepe a művészetnek ma, mi nekem, alkotóként? Hogyan tanulható illetve tanítható ez a kihívásokkal és önmeghasonlással teli szakma?

A fogyasztói társadalom igénye a túltermelésre a művészeti területen is érzékelteti hatását. Értékveszteség van jelen, silányság, és halványult a kontempláció. Sok töredékes, értéknek néha alig nevezhető dolgok tengerében éljük mindennapjainkat.

Ugyanakkor az alkotói munka megannyi látatlan, háttérben futó fontos energiája alulbecsült. Hol található hát érték?


Megkerülhetetlen témák, ám választhatóak oldottabb irányok, amiket kreatívan fel lehet kutatni. A humor – ami nélkülözhetetlen plusz sajátossága a művészi kelléktárnak – olyan területeket nyit fel, amik nehezen megközelíthetőek. A fel-felbukkanó kritika, pedig egy olyan fűszerező elem, ami nem elsődleges célom volt, csupán társult eleme lett munkámnak, jelenléte pedig önmagát igazolja.


2021

vegyes technikájú és anyagú installáció

litográfia, szitanyomat, rézkarc, szabadkézi rajz, réz, beton, föld, műanyag

 

CSEH BARBARA

Para-dicsomAz alkotás címe Para-dicsom. A cím utal arra az alternatív Budapestre, melyet a füzet lapjain láthatunk. A cím rövidítéséből (Pd.) asszociálhatunk a jól ismert Bp. rövidítésre. Valamiféle purgatóriumként is felfogható. Budapest úgynevezett nem-helyei inspirálták a helyszíneket. A Marc Augé által megfogalmazott nem-helyek, ami kap egy Kelet Európai színezetet. A füzet főszereplője egy nejlonszatyor, akit végig sodor a szél a városon, mint egy szimbólumaként annak, ahogyan céltalanul töltjük el életünket a nem-helyek atmoszférájában.

 

CSORBA-SIMON ISTVÁN

Most, az előbbA fiatal képzőművészek élete az akadémiai évek után tele van bizonytalansággal. A

megszokott, rendelkezésükre álló eszközök és terek eltűnésével saját rugalmasságukon

keresztül kell újra megalkotniuk a munkához szükséges körülményeket és módszereket is,

hogy az időközben gyökerezni kezdett gondolataik tovább növekedhessenek az újabbak

mellett.


A megrázkódtatásból kifejlődő szisztémák, megoldások elegendőek-e a harmónia és ritmus megtartásához, ami a művészeti munka állandóságához és ciklikusságához szükséges?


A lényeg a a részletekben, a gondolatokban és a folyamatokban kontemplációval

fedezhető fel. A mű részeinek nagyításához egy formaldehiddel bekevert és hígított

papírhívót használtam, ami befolyásolta a technika adottságait, bővítette az árnyalatok

tartományát és az elkészítésükhöz szükséges időt.


Belégzés, kilégzés, olvasás és írás, pár kérdésre a válaszkeresés, a gondolatok kifejtése, értelmezés és újrakezdés; összeszedem magam, felébredek és minden beköszönt elölről. Egy történetet írok, ami nem létezik, még nem kezdődött el, már nincs is vége, teljesen más is lehetne, s mégis ugyanaz maradna.

2021,

ezüst zselatin lith nagyítások

40 x 30 cm


Csorba-Simon István további munkáit megtekinthetitek Instagram oldalán.

 

ENYEDI ZSOLT

Elysian EnyediMost már igazán hátradőlhetünk! Elysian Enyedi lifestyle-termékcsaládja a műterem-élmény pótlását tűzte ki céljául!

Objektjeim alkotómunka során használt eszközök éleit tartalmazzák. A szerszámosládához hasonló mélyedések elrendezését tradicionális masszázsirányok szervezik. A mélyedések önmasszázs végzése közben taktilis élményt nyújtanak, alkotást szimulálhatunk. Az érintkezést műterem illatú masszázsolajak teszik még élvezetesebbé. Gondoljunk itt a parafára, az arabmézgafára,vagy a lenre, melyek alapanyagként szolgálnak grafikai munkánkhoz. Az Elysian Enyedi az ismerős illatok és tapintások segítségével megoldást jelenthet az effajta honvágyra, mindig velünk lehet, kialakíthatunk vele alkotó környezetet.


Az elnevezésben az angol „elysian” magyarra fordítva paradicsomit jelent, a görög mitológiából ismert Élüszionra, magyarosan Elíziumra utal. A boldog életet élő hősök lakóhelyeként azonosították, én a műtermi szférával azonosítom munkámban.


2021

installáció

polifoam, 3D print, fa, masszázsolaj, videó


Videó rendezés, vágás: Schnabel Annabella

Fotók: Csorba-Simon István

 

GÁL BOGLÁRKA

Intangibilis anatómia, medikalizált paradigmák - A női test reprezentációja az orvostudománybanA női test reprezentációja az orvostudományban egy visszhang, mely egy adott kor társadalmi, kulturális és politikai kontextusát ismétli; tulajdonképpen ,,kulturális elképzelések indukálnak egy kutatási vonulatot, amelynek eredményei azután visszamenőleg szentesítik magukat az elképzeléseket”.


Nők, fekete rabszolgák, alsóbb rétegek, bevándorlók, frivol arisztokrata nők, nem európaiak – mind ugyanazon szisztematikusan patologizáló orvosi apparátus célpontjai, mely tulajdonképpen egy bonyolult politikai és társadalmi makróstruktúra leképeződéseként jött létre, és mely a ,,standard ember” mesterségesen generált paraméterei mentén alakítja (még napjainkban is) a női test fiziológiáját.

Ez a történelem folyamán több átalakuláson esett át, ezek pontos, időbeli behatárolása és kiváltó okainak precíz megragadása egyfajta paradigmatikus tapogatózás. A váltakozás ezen folyamatára és annak intangibilitására reflektálva jelennek meg a pszeudó anatómiai vénuszokon keresztül vetített, egymásba átalakuló és ezáltal kronologikus ok-okozati kapcsolatot feltételező anatómiai ábrák.


Ezt a váltakozást a kontextusukhoz mérten anakronisztikus elméletek jelölik ki, a vélekedésbeli fordulatok szociokulturális kontextusának interpretációja az adott igazság fragmentumokra szakosodott képviselők szerint történnek.


A tapogatózás, a kutatás ezen kétes, bizonyos kiválasztott forrásokra reflektáló folyamatát az elmosható, szappanból készült pszeudó anatómiai vénuszok szemléltetik, ezek testében rétegelten helyezkednek el a vélekedésbeli fordulatokat reprezentáló anatómiai ábrák, melyek az adott kontextus konvencióihoz asszociatív módon társított illatokkat egészülnek ki.


Gál Boglárka további munkáit megtekinthetitek Behance és Instagram oldalain.

 

KAZSIK MARCELL

ÖtletgazdaKazsik Marcell érdeklődése középpontjában a kreatív munka kérdései állnak: munkaidő, teljesítmény, immateriális értékek, javak. A projekt alapját egy akció képezte. Kazsik az egyetem által biztosított diploma támogatás vélt összegéből (20 000 ft) megvásárolt egy diplomamunka ötletet, melyet saját szellemi termékeként implementált.


A kreatív és az ügyfél szerepe helyet cseréltek, jobban mondva elmosódtak.

Az ötlet gazdája Kovács Kristóf (Sajnos Gergely), helyszínelő, aki maga is kreatív szektorban kulturális közvetítőként, kurátorként tevékenykedik. A vásárlás folyamatát e-mailek hada hosszas (keret-) szerződések, személyes meetingek, számlák követték. A kész mű végül annyira megtetszett Sajnosnak, hogy megvásárolta azt saját mű gyűjteményébe (a diplomamunka ötlet ÁFA mentes összegéért) 15 746 forint értékben. Az immateriális értékek materializációja - azaz a mű a diplomavédés időpontjára már gazdát cserélt.


2021

fa, akril

50 x 70 cm (2db) + további dokumentumok


ötlet: Kovács Kristóf (Sajnos Gergely), helyszínelő

 

TIHANYI ANDRÁS

Diszparitás előttHa egy objektum minden lehetséges fogalomtól egyenlő távolságra van, az azt jelenti, hogy egyetlen jellemző sem húzható rá, ugyanakkor minden lehetséges kimenetel is benne van elmozdulásának lehetőségeiben. Ez egy létezés előtti állapot.

Amint valami megszületik, úgymond létezővé válik, onnantól már van valamilyen magán túli jelentése, attribútumai, jellemzői, onnantól az az objektum már valamilyen, és nem másmilyen. Úgy gondolom, ez a tökéletes egyensúly fogalma.


Munkámban ezt az ideát, és annak szükségszerű megbomlását próbálom leképezni a geometria, és a matematika segítségével. Az általam létrehozott hálózat kezdeti állapotában a voronoj cellázás szabályait ülteti át a harmadik dimenzióba, ám az installáció interaktív jellege miatt ez az érzékeny rendszer hamar felbomlik.


Innentől az egyensúlyi állapotból induló munka különféle behatások eredményeként ciklikusan új paramétereket vesz fel, gyakorlatilag folyamatos változás alatt áll. Az említett objektumot reprezentáló hálózatot alkotó összefüggések helyzetébe valamilyen diszparitás kerül.
0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page