top of page
  • Writer's pictureVeres Réka

mizújs a héten?

Egy előadás, egy online műterem-látogatás, kettő webinárium, egy nyíló és három záruló kiállítás az e heti kulturális mérleg. Mazsolázzatok.

2021. 02. 1-7.HARMADIKA, SZERDA


Only Skin Deep. Viselet, mint kulturális és politikai szimbólum. Online előadás a FERI szervezésében. UPDATE: elhalasztva jövőhétre!


„Az előadás elsősorban a 20.századra koncentrálva kíván szempontokat megvilágítani a divat és a társadalmi elköteleződés, stílus és ellenállás kapcsolatait vizsgálva. Egyes ruhadarabok és ikonikus öltözékek mentén vizsgálva az eurocentrizmust, kulturális kisajátítás formáit és az etnikai identitás vállalásának állomásait.


Előadó: Oltai Kata művészettörténész


további infó és link az eseményhezArt History from Home: When Did Video Become Art? On Performance webinárium a Whitney Museum szervezésében


Az esemény ingyenes, Zoomon keresztül tartják és regisztrációhoz kötött. Az előadás, Hermine Freed, Kalup Linzy és Charles Atlas munkásságát fókuszba helyezve, azt vizsgálja majd, hogy a művészek hogyan építették fel performanszaikat a videótechnológia és annak tartalma köré – a zenei videóktól egészen a szappanoperákig.


Előadó: Ayanna Dozier művész, előadó, kurátor, aki nemrég megszerezte PhD fokozatát a McGill University-n.


további infó és link az eseményhez (regisztrálni is ott tudtok)

 

NEGYEDIKE, CSÜTÖRTÖK


A sorozat kilencedik eseményén, 21.00-től, Keresztes Zsófia műtermébe látogatunk el Zsikla Mónika művészettörténész, kurátor vezetésével.Keresztes Zsófia a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán diplomázott, 2009-ben a helsinki Aalto University-n folytatott tanulmányokat. 2017-ben elnyerte az Esterházy-díjat. Az egyetem utáni években Keresztes Zsófia munkáira jellemző volt a szokatlan anyaghasználat: a festőiséget egyáltalán nem hátrahagyva, de a képsíkból kilépve különféle anyagokat applikált a képekbe és a képek köré varrással, hímzéssel és kitöméssel. Később alkotói gyakorlata egyértelműen szobrászati formát öltött, objektjei és installációi többek között a fizikai (IRL) életünk és a virtuális, digitális létünk kölcsönhatásait, az önreprezentáció egyszerre csábító és nyomasztó természetét vizsgálták. Az utóbbi időszakban készült különös, amorf jegyeket mutató mozaikfelületű szobrai formátlan testeket, szürreális biológiai formákat idéznek - szivárgó, egymásba kapcsolódó testrészek, nyúlványok elfolyó asszemblázsai, melyet a testekben és testek között létrejövő körforgás, a feloldódó (test)határok, az önelfogyasztódás és felemésztődés sajátos dinamikája jellemez. Az androgün lényeket és mitológiai alakokat is eszünkbe juttató munkái egyszerre táplálkoznak a szürrealizmus és a századforduló organikus építészetének formakészletéből. A kemény mozaikfelületek ellenére - talán a Keresztesre jellemző pasztelles színhasználat miatt is - mégis a puhaság és a sérülékenység érzetét keltik.


link az eseményhezArt History from Home: Making Knowing webinárium a Whitney Museum szervezésében.


Az előadásból kiderül, hogy a művészek miként használták a kézművesség anyagait, módszereit, stratégiáit a művészi értéket meghatározó hatalmi struktúrák megkérdőjelezésére és az olyan vizuálisan használt nyelvek visszaszerzésére, melyeket általában a nőiséghez, a népi kifejezéshez és a háztartáshoz társítottak. Egyesek hosszú múltra visszatekintő technikákat bővítenek ki, mint például a szövés, varrás, fazekasság, míg mások textíliákkal, agyaggal, cérnával, gyöngyökkel és üveggel kísérleteznek egyéb médiumok mellett. Kiemelt művészek: Mike Kelley, Miriam Schapiro, Marie Watt és LaToya Ruby Frazier.


Előadó: Grant Johnson író, kurátor, kritikus, a University of Southern California PhD hallgatója

Ingyenes, Zoomon tartják és regisztrációhoz kötött.


további infó és link az eseményhez (regisztrálni is itt tudtok)Fabric of Childhood címmel nyílik Metzing Eszternek kiállítása az INDA Galériában.A tudat és a tudatalatti kapcsolódásainak kérdéskörére épülő diplomamunka, a Belső kert felől tovább haladva és mélyebbre ásva a gyermekkor, a gyermekkori emlékek, valamint a későbbi felnőtt identitástudat és lét viszonyát vizsgálja. Saját megfogalmazása szerint három kérdésre keres válaszokat:

Miként vannak jelen az életünkben gyermekkorunk élményei?

Mennyire befolyásolhatnak minket ezek az élmények a jelen életünkben?

Mennyire vagyunk mindennek tudatában? Metzing nem egy gyerekszoba hangulatát sugallja, hanem arra törekszik, hogy egy olyan körvonalazhatatlan tér-élmény alakuljon ki az oda belépő emberekben, amely képes lehet különböző ingerek keltésére, reflexek, emlékek, asszociációk megélésére. A munkái saját gyermekkorát, illetve a jelenlegi élete nézőpontjából arra tekintő emlékképeket dolgoznak fel. Ezek keveredésével hoz létre szürreális jeleneteket újra felvéve azokat a gondolati, érzelmi és érzeti szálakat, amelyek akkor lerakódtak, s így jelenleg is megtalálhatók tudatos-tudattalan énjében.

Médiumai egyik alapja a hímzés, amely a monoton ismétlődő mozdulatsorozatok előre- tervezettségét állítja szembe egy folyamatos improvizációs játékkal, s mindebből keletkezik a véletlenekre bízott párbeszéd. Textilek, hímzett és megmunkált, roncsolt felületek találkoznak figurális, illetve leegyszerűsített, csupán érzeteket keltő ábrázolásokkal – a jelenlét megfoghatatlanságának terében.


1061 Budapest, Király utca 34., II/4 Nyitvatartás: keddtől péntekig 14–18 óráig, vagy előzetes bejelentkezés alapján


további infó és link az eseményhez

 

ÖTÖDIKE, PÉNTEK


ZÁRUL az ISBN könyv+galériában Horváth Gideon: Faun Realness tárlata.„Horváth Gideon önálló kiállításában a görög mitológiából ismerős faun alakjának kortárs megjelenítésére tesz kísérletet. Az ő lényén keresztül Horváth eddigi legszemélyesebb műegyüttesét hozza létre, amelyben a hiperérzékenység, a védekezés gesztusa mint emancipatorikus erő tűnik fel. A kiállítás sok szálon kapcsolódik a queer ökológia mint kritikai irányzat főbb kérdésfelvetéseihez: a bináris világnézet dekonstrukciója, a heteronormativitás, a természet és kultúra, emberi és nem emberi dichotómiák felülírása válik hangsúlyossá a faun alakján keresztül, kiegészülve a bacchusi karneváli világ főbb motívumaival. Mindezek mellett a kiállítás nem egy lehangolt vagy pesszimista világképet, hanem sokszor éppen egy ironikus és felforgatásra képes saját teret hoz létre, amelyben a bacchanáliákra is jellemző felajzottság és izgatott állapot dominál. A kiállítás meghatározó anyaga a méhviasz, amely egyrészt a hibriditást jelképezi, másrészt egy hiperérzékeny, folyamatosan változó, fluid és érzéki matériaként jelenik meg. Ez a taktilis, testszerű anyag a kiállításon látható különböző objektekben és szobrokban egyszerre fedi fel és takarja el identitásunk sokszor rejtett részeit.”


1084 Budapest, Víg utca 2. Nyitvatartás: keddtől péntekig 12-18 óráig, szombaton 14-18 óráig


további infó és link a weboldalhozZÁRUL a SKURC Group: T Ö R E D E K É K E K / F R A G A G M E N T S című kiállítása a MAMŰ Galériában.


„A címül szolgáló szó egy véletlen elírás által többletjelentésre tett szert, így formailag hasonlóvá vált tartalmához. „A szétesés a fragmentáció és feloldódás folyamatának mytopoetikus megjelenése, amely megújuláshoz vezethet. A halál családjába tartozó szétesés felszólítja a termékenységet és a feltámadást, felszabadítva a libidót a védekező struktúrák lebontásával, amíg csak a személyiség csontjai maradnak, amelyekre új test jön létre. Ennek a folyamatnak a varázsát a finomság és a stabilitás feláldozása képezi. A megbomlás túlélése az áldozat és a teremtés, a szenvedés és az átalakulás közötti intimitást indítja el.” (Eliade, Mircea. Shamanism. NY, 1964.) A csoport tagjai a töredékesség értelmezéséhez különböző motivációval jutnak el, mégis azonos formanyelvvel. A töredékesség lehet egy alapvető értelmetlenség vagy az értelmezés eszköze.”


1071 Budapest, Damjanich utca 39. (bejárat a Murányi utcából) Nyitvatartás: szerdán, csütörtökön és pénteken 16-19 óra között


további infó és link a galéria oldaláhozZÁRUL Alexander Tinei: PARTLY SUNNY, MOSTLY CLOUDY tárlata a Deák Erika Galériában.


Művészetét áthatja a korszellem és az identitáskeresés problematikája. Jellegzetes, meghatározhatatlan terekből előbújó, kék vonalakkal megjelölt sápatag figurái a mélyben meghúzódó létkérdések hírmondói. A festményein megjelenő karakterek az alkotói életút előrehaladtával egyedülálló stílusjegyévé váltak, amelyek most egy színeiben és festési módjában is sokkal merészebb, kísérletező környezetben térnek vissza.

Legújabb sorozatában, eltávolodva figuráinak mélylélektani ábrázolásától, Tinei az alkotói szabadságot, az anyaghasználatban rejlő játékot állítja a középpontba. Alkotói módszeréhez ezúttal egy egészen új inspirációt talált, és figyelme a kollázs-technika képépítési módszere mellett egy hagyományos grafikai eljárás, a linómetszet felé irányult. A technika sajátos stilisztikai jegyei, a nyomat textúrája vagy a véső által kimetszett vájatok a fehérre meszelt vászonképeken is visszaköszönnek, mintegy imitálva a valódi nyomatok papíron képződött felületét.

A papírmunkák sterilitását a vásznak roncsolt felületei törik meg, amelyek Tinei művészetében mindig is kulcsfontosságú szereppel bírtak mind tartalmi, mind esztétikai értelemben, és amelyek, ha lehet, még hangsúlyosabbá és drasztikusabbá váltak legújabb festményein.


1066 Budapest, Mozsár utca 1. Nyitvatartás: szerdától péntekig 12-18 óráig

A kiállítás online is megtekinthető!


további infó és link a galéria oldalához0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page