top of page
  • Writer's pictureKergyó Zsófia

mizújs a héten?

A Horizontban és Godot Galériában zárnak, a Godot Laborban és a Vintage-ban nyílnak a kiállítások, FERi vetít, a Trafó Ember Sárihoz néz be.

Szevasz tavasz!

03.01-07.


ZÁRÓ KIÁLLÍTÁSOK


Kedden és szerdán 14 és 18 óra között tudjátok még megnézni Pintér Dia Mindent el kell kezdeni valahol című kiállítását a Horizontban.

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 32.

link az eseményhez


Falvédők karantén idejére. Utolsó napok; csütörtök, péntek, szombat 10 és 14 óra között Barcza Réka kiállítása a Godot Galériában.

Barcza Réka: A világ azoké, akik teleszülik, 2021, olaj, vászon, 129 x 90 cm. A művész és a Godot Galéria jóvoltából


1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13.

link a honlapra

 

MÁSODIKA, KEDD


Nyílik a Vintage-ban Türk Péter egyszerre több látszik kiállítása. Március 26-ig összeköthető egy Károlyi-kertes napozással.

TÜRK Péter: Fenomének, D/14, 1983‒1985, papír, brómezüst zselatin nagyítás, 80x80 cm, TP170. Fotó: Biró Dávid, a Vintage Galéria jóvoltából


Türk 1983-tól dolgozta ki a pszichogramok és a fenomének képtípusait. A pszichogramok elkészítéséhez egy fényérzékeny fotópapír és egy fotónegatív közé egy átlyukasztott kartonlapot helyezett. A papírlap mozgatásával szemének mozgását követte le, a maszkon keresztül áteresztett fénnyel hozta létre képeit. A fenoméneknek – vagy ugyancsak Türk kifejezésével élve „tüneményeknek vagy jelenségeknek” – elnevezett képtípust is a pszichogramtechnika alkalmazásával hozta létre, amikor egy papírra több pszichogramot vetített (Fenomének. Ugyanannak az öt negatívnak a pszichogramjaiból [1–4], 1983‒1986). Az optikai, kémiai és mechanikai folyamatok, a negatívok transzparenciája révén bizonyos részletek és az egyes alkotói intencionalitást jelző kézjegyek elvesztek, mások pedig kiemelkedtek. A sötétebb és világosabb foltokká redukált formatöredékekből és a formák hiányából létrejövő rendszer az alkotói és befogadói mechanizmusokat egyszerre tette láthatóvá. A huszadik századi művészet váltakozó tendenciái és eltérő szemléletmódjai vetültek egymásra és egyesültek ezekben a művekben, egyidejűleg tematizálva az optikai látvány reprodukálhatóságának kérdését, valamint a tudati képek egyszerre érzéki és fogalmi jelenségét. Rátkai Zsófia


1053 Budapest, Magyar utca 26 / keddtől péntekig 14-18 óráig


link az eseményhez

 

HARMADIKA, SZERDA


KristofLab: ERROR. Nyolctól virtuális megnyitó a Godot Laborban, az esemény facebook oldalán. A Ziggurat Project táncosainak performansza Sibitka Anna divattervező és KristofLab közös kollekciójának darabjaival. A kiállítás április 18-ig megtekinthető.

Szabó Kristóf, vagyis KristofLab nagyszabású önálló kiállítása a Godot Labor négy emeletén. Az ERROR az urbánus közeg és a modern társadalom, vagyis jelen világrend

rendellenességeire, hibáira, túlkapásaira reflektál. KristofLab képein az üres épületek magányából az a városi lét köszön vissza, amely egyszerre elhagyatott és biztonságos. Alkotásain olyan épületek kapnak főszerepet, amelyek mellett nap mint nap észrevétlenül megyünk el, mégis a hétköznapiság sajátos esztétikájával rendelkeznek. Ugyanúgy válnak láthatatlanná és oldódnak fel a város szövetében, ahogy a köztük mozgó embertömeg válik arctalanná és monotonná. A természetellenes színek és szándékolt képhibák azonban eltávolítják a nézőt a komorabb valóságtól: innen nézve a

városi tér minden abszurditásával együtt egy hatalmas játszótérnek tűnik. KristofLab művészetének tanúsága szerint jelen társadalmunkban van valamifajta torzulás, így magyarázatként művein a civilizáció termékei közé betör a természet is, amely élni

akarásával fantomként kísért azokon a helyeken, ahonnan valójában kizárta az emberiség. A megtört egyensúlynak és a pusztuló értékeknek a számláját pedig a globalizálódott társadalom kapja a végén, amely a múlt, a jelen és a jövő szempontjából sem nyújt megnyugtató ígéreteket. Alkotói periódusának legfrissebb installációit, festményeit, fotóit és nemzetközi projektjeit mutatja be a kiállítás.

Kurátor: Cserhalmi Luca


1036 Budapest, Fényes Adolf utca 23 / keddtől-vasárnapig 14-18 óráig


link az eseményhezFill In the Gaps. FERi vetít - szerdától szombatig minden nap fél háromtól Kumu Hina és animációs blokkok.

A programok ingyenesek, 6 fő tud helyet foglalni (amennyiben egy háztartásból érkeznek úgy 7 vagy 8 fő). Regisztráció kizárólag a pénteki napokra, a hello@ferigallery.com címen, egyébként érkezési sorrendben lehet helyet foglalni.

A korábbi gyakorlat azt mutatja, hogy regisztráció esetén is 15-35 perc késés volt általános.


Kumu Hina 1 óra 17 perc, animációs blokk 32 perc


1084 Budapest, Német utca 6.


link FERihez

 

NEGYEDIKE, CSÜTÖRTÖK


Este kilenckor Ember Sári műtermébe visz el Gadó Flóra és a Trafó.

Ember Sári munkái kettősségeket tárnak fel: a hétköznapi tárgyak bemutatásával egyidejűleg a klasszikus műfajok, mint a csendélet vagy tájkép átértelmezésre kerülnek, a művek ezáltal az ábrázolás mivoltát, eredetét kérdőjelezik meg. Gyakran foglalkozik a személyes múlttal, a múlt közösségeivel és az egyén helyzetével ezekben a közösségekben. Az otthon fogalmát, az emberek tárgyakhoz való viszonyát, az emlékezés és a családi örökségek visszatükröződését vizsgálja a mindennapi élet folyamatosan változó környezetében. Pár éve érdeklődése olyan „hibrid” képek létrehozására irányult, amelyek az arckép következetes dekonstrukcióján és klasszikus műfajok vizsgálatán alapulnak. Különböző műfajokban alkot a fotótól, a kollázson át, a kő-, kerámia- vagy textil tárgyakat is magába foglaló installációig.


link az eseményhez


0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page