top of page
  • Writer's pictureGergő Kincses

Mizújs a héten?


TIZENÖTÖDIKE, KEDD


Ünnep
Mit jelent az ünnep? Az ünnep valamely jeles esemény kiemelése, egy pillanat közösségi megélése. Az ünnepnap elválik a hétköznapoktól, melyben valamiféle megszokott rituálé szerint történnek az események egy, a közösség által meghatározott narratíva szerint.

Lehet e létrehozni új ünnepet? Dönthet-e úgy egy közösség, hogy közösségének megalakulását egy fiktív ünnepi vacsora keretében hívja életre? A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület 26 új tagja erre tesz kísérletet. A kiállítás létrehozásának folyamata a közös étkezésre, az ünnepi vacsora motívumára, mint performatív aktusra irányul. A résztvevők a megrendezett vacsora keretében saját tósztot mondanak, mely manifesztálódik a galéria terében.


Mit jelent a tószt, mit jelent egy asztaltársaságnak, egy közösségnek, egy közegnek vagy akár a világnak szóló üzenet? Hogyan tud üzenetet hordozni a mű, hogyan tud az üzenetben felsejleni a művész, hogyan tud egy mondat bemutatni egy egyént?


Az FKSE új tagjai üzenetet adnak át, az ünnepi vacsora kimerevített pillanatát engedik láttatni. Koccintsunk együtt a megalakulásra, a bemutatkozásra!


Résztvevők: Ács Kinga-Noémi, Agg Lili, Aron Rossman-Kiss, Balogh Kristóf József, Bolla Szilvia, Csíkszentmihályi Luca, Enyedi Zsolt, Fuzzy Earth (Gedeon Gréta Tekla és Sebastian Gschanes), Kádár Emese, Kicsiny Martha, Kiss Richárd, Koltay Dorottya Szonja, Lakatos Gelléri Barnabás, Lázár Kristóf, Major Sára, Máté Balázs, Mendreczky Karina, Mothokgo Ronald, Németh László, Pap Gábor, Pszota Dalma, Takács Ádám, Tóth Lili Rebeka, Tóth Márton Emil, Tremmel Márk

2022. február 15–03.04. Stúdió Galéria

Megnyitó: 2022.02.15 19:00

grafika: Enyedi Zsolt


Link az eseményhez


 

TIZENNYOLCADIKA, PÉNTEK


Tárlatvezetés II Nagy Marcell – Minden finoman összefügg egymássalNagy Marcell aktuális munkáin keresztül intenzív valóságközelséget élhetünk meg. Festészetében az ösztönvilág és a természeti inspirációk manifesztálódnak. Spontán, expresszív motívumhasználatában számos szakrális átfedést találunk, amely egy egyéni de egyben kollektív világlátás eredménye. Gyökerek, erezet, nyirok- és idegrendszer, csakrák, szervek – néhány fellelhető forma, amelyek által saját mikro- és makrokozmoszát láttatja.

Max Ernst szerint „Az igazi érzékenység akkor születik, amikor a festő felfedezi, hogy a fa örvényei és a víz kérgei testvérek, a kövek és a saját arca ikerképek: s ekkor összehúzódik lassan a világ, a művész pedig látja, hogy a látszat esői mögött feltornyosulnak a nagy és lényeges jelek, melyek egyszerre jelentik a személy és a világegyetem igazságát”. Nagy Marcell munkáiban ezt az érzékenységet egy spirituális töltetű egylényegűség érezteti. A vallásos töltöttséget a szanszkrit nyelv által hordozott szellemi kultúra szimbólumai, jelképei erősítik meg. Ez a miszticizmus felel a munkákat átható, megnyugtató feszültségért, illetve a stiláris összképért, amely érezteti, hogy minden elem finoman összefügg egymással.

Nagyra jellemző az erőteljes kontúrokkal határolt alakzatok háromszög alakú ábrázolása. A háromszöget az egyensúly, a feloldott ellentétek jelképének is tartják, ahol két ellentétes erő harmóniában kapcsolódik össze a harmadik pontban. Meditáló alakjai illetve természeti alakzatai egy vertikális erővonal köré rendeződnek ahol egymásban feloldódva teremtik meg a közös létformájukat. Az ember a természet szellemével való folyamatos egyesülése, minden szegmens szakrális mivolta Nagy fő témája.


Tárlatvezetés: 2022.02.18-án este 7 órakor

A kiállítás megtekinthető: 2022.02.04-02.25-ig a galéria nyitvatartási idejében.


Link az eseményhezA folyó gyermekei - kiállítás a Danu BárbanA folyó egyszerre élet és halál ura, az átállás, a szférák közötti átlépés eszköze. Minden népnek nemzetnek megvan a saját története, hitvilága a “Folyóról”.

Az európai felfogás nagyban alapoz a görög mitológiából ismert alvilági 4 folyó leírásához. Közülük a legismertebb a Sztüx, azaz a ‘gyűlölt’. Az élők és a holtak birodalma közötti határ a folyó, melynek ágai egészen Hádész palotájáig nyúlnak. Elnevezésével ellentétben, nagyon pozitív a megítélése. Az Istenek esküje is az ő nevét idézi, továbbá Akhilleusz az ő vizétől kap sebezhetetlenséget.


A mi ős folyónk az Istros/Ister vagyis a Duna. Európa második leghosszabb folyója, mely a Fekete erdő sötét árnyaiból indulva egészen a Fekete tenger mélységéig zubog. Az i.e. 4. századtól kezdve fontos táplálékforrása, kereskedelmi útvonala és védvonala volt az itt élő népeknek. Ma erős szimbólumként fogja össze a térség régióit.


A ‘Folyó gyermekei’ című kiállítás művészei különböző médiumokon keresztül igyekeznek megmutatni ezt a nagyon mély, de sokszor rapszodikus kapcsolatot ember és a “Folyó” között, megidézve saját kötődésüket, gondolataikat és emlékeiket a Dunakanyarhoz.


Kiállító művészek: Bokor Dorottya, Czuczor Laura, Gacsályi Bíborka, Kálazi Anna, Kürti Madlen Mirjam, Martinecz Nóra, Szurkos Boglárka, Thernesz Emma

Kurátor: Keszegh Ágnes


Megnyitó: 2022 02. 18. 18:00

A kiállítás ingyenesen megtekinthető a Danu Bár Nagymaros belső tereiben, március 31-ig Az esemény ingyenes


Link az eseményhez


 

HUSZONKETTEDIKE, PÉNTEK


Térfoglalások – A Régi Műcsarnok történeteiAz MKE alapításának 150 évfordulójára rendezett eseménysorozat harmadik tárlata az egyetem műemléki épületeinek egyikét, az Andrássy út 69-es szám alatt álló palotát állítja középpontba. Kik voltak a lakói? Mikor milyen célra használták? Volt kiállítótér, múzeum, vásári látványosság, hivatal, kabaré, színház és műterem. Egy épület életrajza - egy szelet a magyar művészet történetéből.


Czene Márta, Czigány Ákos, Feszl Frigyes, Fusz Mátyás, Gróf Ferenc, Jovánovics György, Jungfer Gyula, Koós Gábor, KósaJános, Adolf Lang, Lengyel András, Lotz Károly, Plazter Antal, Révész László László, Tranker Kata, Katarina Ševic, Szász Veronika


A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói: Auer Alexandra, Szakács Vivien, Csoma Tirza, Döbröntei Klára, Fehér Luca, Heim Fanni, Korognai Eszter, Lanuery Tom, László Dávid, Mészáros Dominika, Panák Laura, Skladanová Friderika, Sziládi Szabolcs


Kurátorok: Lázár Eszter művészettörténész, A Képzőművészet-elmélet Tanszék oktatója Révész Emese művészettörténész, a Művészettörténet Tanszék oktatója

Kurátor asszisztens: Végh Dóra

Grafikai arculat: Tarcsa Rebeka


Megnyitó: 2022. február 22. 18.00

A kiállítást megnyitja: Bojár Iván András művészettörténész

Megtekinthető: 2022. február 23. – március 19. Hétfő-péntek: 14.00–19.00, szombat: 10.00–18.00 Helyszín: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, Budapest, Andrássy út 69-71.


Link az eseményhezI wish I could do anythingA kiállításban megjelenő művészek a bezártság, elszigeteltség és az elnyomás mindennapossá vált érzését dolgozzák fel különböző, személyes, politikai és szociális szempontokat szem előtt tartva. Egyszerre jelennek meg a munkákban a külső és a belső elzárást jelentő hatalmi szimbólumok és ezek legyőzésére a kreatív megoldások.


Az egzisztenciális szorongás áthatotta pizsamás mindennapjainkat, nem maradt más dolgunk, mint társadalmi, politikai és személyes valóságainkat elemezni. Ha kellett pszichológusokká, szociológusokká és virológusokká váltunk, hogy apró építő kockánként figyelhetjük meg, számítógépünk mikrószkópján át a kinti életet.


Óriásokká váltunk lakásainkba zárva. A kiállítás installációjában a néző ezeket az ambivalens érzeteket, szabadság-elnyomás, hatalom és közösség játékát tapasztalhatja meg. A kiállítás lehetőséget ad az átlépésre a művészek által berendezett játszótérbe, ahol eldönthetjük, hogy megkerüljük vagy átlépjük a valóság kreálta akadályokat.


Kiállító művészek: Sipos Lilla Judit, Puskás Melitta Flóra, Kuzma Eszter Júlia, Gacsályi Bíborka, Pataki Luca

Valamint a Grafika Tanszék archív anyagai


Megnyitó: 2022. 02. 22. 20:00

Megtekinthető 2022. 02. 22. – 28. között a Magyar Képzőművészeti Egyetem aulájában.

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page