top of page
  • Writer's pictureNikoletta Druzsin

Mizújs a héten?


HARMINCEGYEDIKE, KEDD


Szigethy Anna: Véletlen egybeesések - gerjesztett bizonytalanság,,Az Véletlen egybeesések című anyag alapja egy sorozat, amelyet városi sétáim során az elmúlt évtizedben készítettem Berlinben, Le Havre-ban, Haifán, Párizsban vagy Budapesten. Szokatlan városi szituációkat, meglepő helyszíneket kerestem vagy találtam véletlenszerűen, amelyek már fekete-fehér fotográfia mivoltukban is inkább nyugtalanítónak hatottak. Az ebből készült rizográf nyomatok az elmozduló rétegek, a fekete-fehérben véletlenszerűen megjelenő kék tónus miatt dinamikus, drámai hatást mutatnak, amit a nagy méret még inkább felerősít. Ez a képi kifejezésmód valamiféle összefoglalója annak, ami körülöttünk történt-történik az elmúlt két évben a Covidtól az ukrajnai háborúig, amikor olyan alapvetések, korábban mindennapi dolgok váltak bizonytalanná, mint éppen az otthon elhagyása, az utazás, a találkozások. Eltűnt a viszonylag kiszámítható jövőkép és berobbant az ismeretlentől (betegségtől, háborútól) való félelem intenzív, mindennapi megélése. [...] A printek redukált színvilága és a technikából adódó lehetőség a körvonalak elmosására - a szellemképes effekt - elmozdította a tárgyilagos építészeti fotókat és utcai jeleneteket nemcsak a jelenből a múltba, de egy lehetséges drámai jövőbe is. Szétesettség, fel nem ismerhető, de mégis nagyon ismerős körvonalú tájak, házak, városok. Minden más lett.” – Szigethy Anna


A kiállítást megnyitja: Mélyi József, művészettörténész


Megnyitó: 2023. január 31. 18:00

Megtekinthető: 2023. február 01– 24.

Helyszín: ISBN könyv + galéria

1084 Budapest, Víg utca 2.


Link az eseményhezSzilák Andrea Lilla: Monster„A romantikus sületlenségeimmel, a kötődéseimmel, a láncaimmal, úgy kószálok közöttük, mint egy prehisztorikus szörnyeteg.” Michel Houellebecq


A Szörnyeteg a Kavicsban talált menedéket. Jelenléte ambivalens érzetet kelt: tolakodóan nagy, mégis, mintha nem akarna látható lenni. Közelebről megvizsgálva, bőrének felülete is különös: a rajta ejtett szúrások által, a teste áttetszővé vált, legalább annyira „van” mint „nincs” és legalább annyira szeretne létezni mint eltűnni. Személytelen tárgyszerűsége többrétegű: korunk rezignált embere, aki roskadozik múltja, jelene és jövője alatt, hatalmas erővel bír, de ezzel az erővel olykor kevéssé tud bánni.

Nehéz lenne megmondani, hogy testét ért sértéseket a külvilág, vagy önmarcangoló, önsorsrontó tettei okozták-e, szemmel látható azonban, hogy azok hiányként jelentkeznek rajta. A keletkezett űr természete kettős: ami az anyag szempontjából veszteség, az esély a tehertől való mentesülésre a felszabaduláshoz vezető úton. A Szörnyről senki sem tudja, hogy a veszteségeit fájlalja-e, avagy csupán csendes merengésbe vonult, és vár valamire. Válaszolni nem fog, annyi bizonyos.


A kiállítás előre egyeztetett időpontban, bejelentkezéssel látogatható! Részletek az alábbi linken.


Megtekinthető: 2023. január 31. – február 28.

Helyszín: Kavics

1111 Budapest, Lágymányosi utca 20.


Link az eseményhez


 

ELSEJE, SZERDA


Balogh Kristóf József: És végül nem ismersz magadraBalogh Kristóf József festményeit talált fotók, rejtélyes jelenetek vagy ismeretlen családok képei alapján készíti, melyek a rajtuk szereplő személyek idegenségére kérdeznek rá. A fotókon megjelenő emberalakok zavarba ejtő kettőséggel jelennek meg: individuumokként vannak jelen, miközben életük és környezetük számunkra teljesen ismeretlen. Balogh Kristóf József ebből az ismeretlenségből fakadó homályt és feszültséget hangsúlyozza ki a személyes jelenlét ábrázolásainak kifordításával, az arcok közvetett vagy közvetlen kitakarásával, az inkognitó ábrázolások enigmatikus oldalának hangsúlyozásával. Egyszerre tematizálják az emlékezés, az eredet nélküli dokumentumok és az emberi jelenlét minimalizált érzékeltetésének lehetőségeit, egy képekkel túlzsúfolt világ kontextusában. Mennyire ismerünk magunkra, hozzátartozóinkra, emlékeinkre egy képen keresztül? Alkalmas-e egy pillanat rögzítése a tartalom megőrzésére vagy inkább egy sejtelmes, magába forduló valóságot hoz létre? A sötét jelenetek ennek a bizonytalan állapotnak a magját hordozzák egy karakteres festői világ szubjektív rendszerében.


Megnyitó: 2023. február 01. 18:00

Megtekinthető: 2023. február 02-25.

Helyszín: Godot Galéria / Gallery Godot

1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13.


Link az eseményhez


 

MÁSODIKA, CSÜTÖRTÖK


Szilágyi Barnabás: Engedjük meg a játékotA materializmus fogalma szerint minden létező dolog és jelenség oka anyagi, fizikai, kémiai természetű, melyek létezése nem függ a gondolatoktól. Az alkotás szabadsága lehetővé teszi, az ezen valóság elemeinek egy relatív síkban való konstruálását.

Az alkotó a hétköznapi használatitól egészen az úgynevezett fétis tárgyakig széles palettán mozog. Az apró tárgyaknak, jeleneteknek, történéseknek, Szilágyi Barnabás egészen más jelentést tulajdonít a játék szabad cselekvési elvén haladva: új értelemmel ruházza fel objektumait egy személyes vonzatú, közvetlenebb környezetben. Invitál minket, kezdjünk együtt játszani.


Megnyitó: 2023. február 02. 18:00

Helyszín: Tudtam én Főzdebár

1065 Budapest, Lázár utca 16.


Link az eseményhez
Lengyel András: …minden fent van a felhőben…A …minden fent van a felhőben… című kiállítás a gazdag életmű áttekintésére vállalkozik, anyaga Lengyel András egész pályáját átfogja, mégsem retrospektív, hiszen a mai napig születnek új munkák. Témakörök segítségével követhető az a folyamat, melynek során a Fluxusból és a konceptuális művészetből kibomló életmű az akción, a fotó-alapú sokszorosított grafikán, a Mail Art-on és a festészeten keresztül teljesedett ki a posztmodernben.


Megnyitó: 2023. február 02. 18:00

Megtekinthető: 2023. február 03. – május 28.

Helyszín: Ludwig Múzeum – Üvegterem

1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.


Link az eseményhez


0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page