top of page
  • Writer's pictureNikoletta Druzsin

Mizújs a héten?


PROTO – Kusztos Júlia és Szőcs Márton közös kiállításaA kiállítás az esztétikai tapasztalat „prototipikus” formáinak vizsgálatára vállalkozik, vagyis kép-, hang- és tárgyérzékelés olyan elementáris helyzetével akarja szembesíteni a látogatót, ahol a műalkotás nem kulturalizált műtárgyként, hanem természeti-geológiai-archeológiai fosszíliaként vagy eseményként prezentálja magát. Ennek érdekében a művészek egy interaktív, a látogató térbeli mozgására reagáló komplex installációt hoznak létre, mely egyszerre használja fel a képzőművészet és a kortárs komolyzene eszközeit. Az emberi megismerés folyamatosan be akar kebelezni mindent, amit előképként vagy előtörténetként ismer fel, hiszen az előzetest az eljövendő felől próbálja értelmezni. A PROTO terei ezt a feszültséget próbálják esztétikailag megfogalmazni, hiszen természet és kultúra közti hibridként egy feltárhatatlan, idegen őskorra vagy kezdetre utalnak, egy xeno-archaikumra, ami már csak töredék, mert nem lehet belőle koherens eredettörténetet gyártani. A komplex audiovizuális élményekre építő installáció két teremből áll, melyek a természeti terek, illetve az archeológiai ásatások és rituális helyszínek hangulatát, tárgyi világát idézik meg. Ezt a hatást erősíti az agyag mint központi művészeti anyag használata, mely a kiállítás időélménye szempontjából is fontos, hiszen a PROTO egyik terében egy vízzel borított agyagfelület természetes kiszáradását követhetjük nyomon a kiállítás időtartama során. Az anyag és az idő összjátéka tehát a művészekkel és a látogatókkal egyenrangú non-humán „partnerré” válik az esztétikai élmény alakításában, ahogy az a mozgásra reagáló zenei kompozíciók esetében akusztikailag is megmutatkozik.


A kiállítás maximum öt fős csoportokban tekinthető meg.


Megtekinthető: 2023. február 18 – március 19.

Helyszín: Fuga

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.


Link az eseményhez


 

HUSZONEGYEDIKE, KEDD


Szabó Menyus: AETHERA művészi módszeremet továbbra is meghatározza a folyamatalapúság, a szobrászat efemerségének vizsgálata az anyag viszonylagosságának tükrében. A keretekbe foglalt szobrokig tulajdonképpen konzekvens út vezetett: a hajdanában tradicionálisan szép, de roncsolt és összepréselt szobraim igénylik a zárt keretrendszert, zárójelbe teszik a szobrászat hagyományos jelentéseit: úgy a konstrukciót, mint a dekonstrukciót. A keret pedig lehet képernyő: egy virtuális kitekintés fizikai manifesztációja, ahol semmi sem az aminek látszik. A létezés jelenkorunkban zárójelek között teljesedik ki.


Megnyitó: 2023. február 21. 18:00

Megtekinthető: 2023. február 22-26.

Helyszín: Magyar Képzőművészeti Egyetem — Epreskert — Parthenón-fríz Terem

1062 Budapest, Bajza utca 41.


Link az eseményhez

META /// Turchányi Zsófia kiállításaA kiállításra kiválasztott képek java az elmúlt három év terméke. A META cím magába foglalja azt, ahogyan Turchányi Zsófi a freud-i, jung-i, és a Douwe Draaisma által fejtegetett emlékezéssel kapcsolatos elméletekből leszűrt. A tematika/tárlat állítása, hogy az emlékezet nem kronologikus, ilyen értelemben minden kánon és „történelmi” visszagondolás megkérdőjeleződhet, hisz a jelen folyamatosan felülírja minden eddigi tapasztalatunkat. Az agy egyfajta iratmegsemmisítőként működik, ami álmunkban, de gyakran akár ébrenlét közben is úgy helyezi transzparens rétegekben egymásra a mindennapi történéseinket, hogy abból egy új, egészen távoli asszociációkat is átfogó vízió szülessen. A digitálisan szerkesztett saját fotók, amik vászonra nyomtatva jelennek meg, illetve a kézirajzok mindannyian ezt az elrugaszkodott, a valóságból fakadó, de annak a metaforáit egymásba fésülő elmeállapotot és a jelenséghez való analitikus hozzáállást képviselik.


Megnyitó: 2023. február 21. 19:00

Megtekinthető: 2023. február 22 – március 21.

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria

1114 Budapest, Bartók Béla út 29.


Link az eseményhez


 

HUSZONKETTEDIKE, SZERDA


ANALÓG Magazin KiállításFebruárban lesz két éves az ANALÓG Magazin, ennek örömére ismét megrendezzük a szülinapi kiállítást, az elmúlt évad számaiban megjelenő fotósok munkáiból.

A kiállítás a magazin 2022-es, 12 címlapos alkotójának képeiből áll össze.


Megnyitó: 2023. február 22. 18:00

Megtekinthető: 2023. február 23 – március 14.

Helyszín: Telep

1075 Budapest, Madách Imre út 8.


Link az eseményhez


 

HUSZONHARMADIKA, CSÜTÖRTÖK


LIÁN: Mester – tanítvány láncolatok„A liánok felfutó, fás szárú kúszónövények. Hajtástengelyük rugalmas mozgást biztosító speciális szerkezetű szár, levélzetük csak fényben gazdag környezetben fejlődik ki erőteljesen. A talajban gyökereznek, és a kúszó-felfutó növekedés és rögzítés változatos formáit mutatják.”


Megnyitó: 2023. február 23. 18:00

Helyszín: Magyar Képzőművészeti Egyetem — Barcsay Terem

1062 Budapest, Andrássy út 69-71.


Link az eseményhez


 

HUSZONNEGYEDIKE, PÉNTEK


Horváth Gideon: Myths of VulnerabilityHorváth Gideon művészete a patriarchális berendezkedés normatív elvárásainak és szerepmintákkal kapcsolatos sztereotípiáinak érzéki, taktilis-tapasztalatra építő kritikája. Hasonlóan korábbi munkáihoz az egykori nagypolgári lakás négy egymásba kapcsolódó terébe szcenografált új szobor installációjának alapját is több elméleti munka és tematikus impulzus adja. A nemek közti átjárhatóságot, a szexuális irányultságok változékonyságát és a változó testekben való létezés szabadságának lehetőségeit a kiállítás a sebezhetőség (vulnerability) esztétikai és politikai értelmezései és a hozzájuk kapcsolódó téveszmék lebontása felől vizsgálja. Ennek a feszültségét jelenítik meg a mitológiai, természeti és anatómiai idézetekből építkező töredékes és diffúz terek. A különösen érzékeny, formálható és mégis reziliens méhviasszal most dolgozik először színezett formában.


Megnyitó: 2023. február 24. 18:00

Helyszín: Glassyard Gallery

1061 Budapest, Paulay Ede utca 25-27.


Link az eseményhez

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page