top of page
  • Writer's pictureNikoletta Druzsin

Mizújs a héten?


HUSZONNYOLCADIKA, KEDD


Szabó Ottó Robotto – ReplanningSzabó Ottó műveinek alapvető eleme a vázlatolás, rajzolás, firkálás. Minden alkotásának létrejöttét számos, sketchbookba készített vázlat előzi meg. A Replanning című önálló kiállításában pontosan ebbe az izgalmas és általában láthatatlan tervezési folyamatba enged betekintést az alkotó. Több mint száz napon át, napi rítus módjára készített száz rajz egyfajta vizuális naplóként vagy egy adott időszak lenyomataként értelmezhető. Rajzait a játékosság jellemzi, régi háztartási eszközök, különféle elektronikai hulladék darabok és egyéb újrahasznált elemek kombinációjából tervez bábszerű figurák és gépezetek és ábrázolja azokat sajátos, sokszor humoros stílusában. Szabó alkotói gyakorlata referenciákban gazdag, egyszerre merítkezik a rajzfilmek és képregények stílusából, a sci-fi látványvilágából, továbbá a Harasztÿ István, Lois Viktor által képviselt magyar kinetikus szobrászat különleges hagyományából. A kiállítás címe Replanning, azaz újratervezés, aminek aktualitását a művész életében az apává válás élménye adja. Újra kell tervezni a mindennapokat, alkalmazkodni egy új rutinhoz, megtalálni az egyensúlyt a munka és a szabadidő között, szabad perceket találni az alkotásra az apaság örömei mellett. A kiállításon bemutatott Daily Sketch sorozat is ezeknek a rövid, de annál értékesebb szabad perceknek az eredménye.

Farkas Benedek


Megnyitó: 2023. február 28. 18:00

Megtekinthető: 2023. március 01-31.

Helyszín: ISBN könyv+galéria

1084 Budapest, Víg utca 2.


Link az eseményhez

BERNÁT ANDRÁS – LÁVAA kiállítást megnyitja: Dr. Konkoly Ágnes, művészettörténész


Megnyitó: 2023. február 28. 18:00

Megtekinthető: 2023. március 01 – április 14.

Helyszín: Neon Galéria

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 17.


Link az eseményhez


 

ELSEJE, SZERDA


EGO ECHO – Fiktív Interjú a művész-individuum terápiás önvallomásairólHajlamosak vagyunk elfelejteni a bonyolult művészi Én mögött meghúzódó embert. A talán kicsit fáradt, meggyötört, elégedett vagy elégedetlen embert. Élesen él bennünk továbbra is ez a romantikus kép a szenvedő, tragikus sorsú tehetségről, akinek át kell esnie megpróbáltatásokon és küzdenie kell saját démonaival, hiszen pont ez teszi azzá, aki.


A túl sok külső és a művész szerephez fűződő elvárás, megfoszt az alkotás őszinteségétől. Pont emiatt vész el az a közvetlenség, amely az érzések és gondolatok művekké formálását jellemzi. Egy műben nem csak az az érdekes, ahogy megszólítja a befogadót, hanem ahogyan magáról a művészről beszél. Napjainkban egyre gyakoribbak azok a diskurzusok, amelyek szinte vallomás szerűen kitárulkoznak. Nem leplezik, nem kertelnek és nem szépítenek rajta. Szinte öngyógyító metódusnak tekinthető bátorsággal nyílnak meg előttünk intim és sokszor féltve őrzött témák.


Vajon az alkotás folyamata már alapból magában hordoz egyfajta feloldást? A művészet egy út a mentális egészség felé, azáltal, hogy ösztönzi az érzések és a gondolatok kifejezését?


A Coeur kiállítása őszinte vallomás egy fiktív terápia keretei között. Néhány elejtett szó, pár megmagyarázásra váró felismerés. A kiállított művek közvetlen portrék az alkotókról, amelyek intuitív módon mesélnek nehézségekről, emlékekről, sérelmekről. A Művészkör tagjai képgrafikai médiumokban alkotnak.


Kiállítanak:

Deák Ágoston

Fekete Noémi

Máthé Nikolett

Ménesi Kristóf

Soczó Tamás

Szurkos Boglárka

Támba Vince

Tihanyi András


A kiállítás kurátorai: Végh Dóra és Kincses Gergő


Megnyitó: 2023. március 01. 19:00

Helyszín: Auróra

1081 Budapest, Auróra utca 11.


Link az eseményhez

UNVEILING_LERÁNTJUK A LEPLETAz idén negyven éves Liget Galéria eddigi fennállása alatt állandó lehetőséget biztosított magyar és nemzetközi művészeknek arra, hogy bemutassák női szempontú, a feminizmus keretrendszerét tudatosan vagy látens módon alkalmazó műveiket. A „Lerántjuk a leplet” című rendhagyó csoportos kiállítás keretében az elmúlt négy évtized egy-egy meghatározó szereplőjének alkotásait hozzuk vissza a megújult galériatérbe. Magdalena Frey, Oláh Mara OMARA (1945-2020), Szász Lilla és Ujj Zsuzsi kiállításon látható alkotásai felelevenítik, kibővítik, vagy gesztus szinten utalást tesznek olyan korábbi ligetes szerepléseikre, amelyekben saját testüket médiumként használva a beöltözés, fragmentálás vagy kendőzetlen dokumentálás segítségével fogalmaztak meg kérdéseket, vizsgáltak tabutémákat a hagyományos női szerepekre vonatkozóan.


Napjainkban az egyre erősödő autoriter tendenciák hatására érzékelhetően fokozódik az igény a női test és szexualitás kontroll alatt tartására – például az alkotmányos abortuszjog eltörlésével az USA-ban, a gender szak beszüntetésével hazánkban, vagy az erkölcsrendőrség legújabb akciói által Iránban – ennélfogva a galéria folytatja a művészeten keresztüli politikai állásfoglalását olyan további alkotók bevonásával, akik tudatosan reagálnak ezekre a folyamatokra. Om Bori, Januskó Klaudia, Poprádi Flóra és Stephanie Winter válogatott munkái előrevetítik a galéria jövőbeli irányait, amelyben fontos szerepet kapnak majd olyan, a mainstream művészeti intézmények által csak kevéssé feldolgozott témakörök, mint az interszekcionalitás vagy a cyberfeminizmus.


A kiállítás egy olyan szinergiát kíván létrehozni, amelyben több generáció hangjai keverednek, és ahol a galéria múltjának és jövőjének törekvései összeérnek.


Megnyitó: 2023. március 01. 18:00

Megtekinthető: 2023. március 02 – április 06.

Helyszín: Liget Galéria

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.


Link az eseményhez


 

HARMADIKA, PÉNTEK


MISSION ACCOMPLISHED: BELANCIEGE


A Trafó Galériában látható KÜLDETÉS TELJESÍTVE: BELANCIEGE című mű a történelem hasonló „invázióira” és azok ciklikus voltára mutat rá, és olyan példákat emel ki, melyek a berlini fal leomlását követő gazdasági és politikai átrendeződések folyamatait fel- és kihasználva; trendelemzésekkel, adathalászattal, mesterséges intelligenciával, és célzott hirdetésekkel felfegyverkezve veszik célba hiperkortárs világunkat.


A videó-installáció Giorgi Gago Gagoshidze, Hito Steyerl és Miloš Trakilović közös alkotása, amely 2019-ben az n.b.k. – Neuer Berliner Kunstvereinben bemutatott közös performansz-előadásukon alapul. Az előadás – szinte napra pontosan 30 évvel a berlini fal leomlása után – az 1989 utáni átalakulásokra, a volt szovjet területek politikai átrendeződéseire, a kultúra és a populizmus közötti összefüggésekre reflektált, valamint tágabb összefüggéseiben vizsgálta a volt keleti blokk "privatizációja" során kialakuló oligarcha-kapitalista kultúra mechanizmusait.

A politikáról, a kultúráról és a populizmusról szóló reflexiók középpontjában a Balenciaga luxusmárka áll, melyen keresztül a divat, a trendek, a közösségi média és olyan politikai folyamatok közötti összefüggések bomlanak ki, mint az alt-right mozgalmak sikere, a Donald Trump győzelmét is lehetővé tevő amerikai elnökválasztások manipulálása, vagy a populista és neoliberális politika térnyerése a volt keleti blokk országaiban.

Szalai Borbála

Megnyitó: 2023. március 03. 19:00

Megtekinthető: 2023. március 04 – május 07.

Helyszín: Trafó Gallery

1094 Budapest, Liliom utca 41.


Link az eseményhez

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page