top of page
  • Writer's pictureKergyó Zsófia

mizújs a héten?

Karantén különkiadás, virtuális linkbatyu az útra nem keléshez.

03.08-14.


ONLINE KÖRKÉP


#1 acb – hat online show


1 Hely a táncra, ahol senki se látja - Győri Andrea Éva első acb-s kiállítása 2020 végéről. Tíz és fél perc dinamikus videó a művész és Heszky András vezetésével.


2 Séta Keserü Katalinnal a Budai Arborétumban - huszonnégy percben Lantos Ferencről, a bonyhádi zománcművészeti alkotótelepről, természet és ember kapcsolatáról. Az arborétumban kihelyezett zománcműveket Tóth Dávid fotóin is végignézhetitek.


3 Redefinition - virtuális kiállítás 3D-s enteriőrmodellel. A kiállítás kurátora Hegedüs Orsolya, aki tizenegy év után ezzel a kiállítással búcsúzott a galériától.


"Korábban működőképesnek bizonyult, vagy annak vélt modelljeink felülvizsgálatára, újragondolására vagy akár radikális cseréjére kényszerülünk. Régóta túl vagyunk már a komfortzónából való kilépésen, újra kell definiálnunk fogalmainkat, kereteinket és társadalmi konvencióinkat. A kiállítás a művészetet hívja segítségül ahhoz, hogy a változás különböző aspektusait észleljük, érezzük és értelmezzük."


4 Helyzet. Virtuális kiállítás Bak Imre legújabb kollázssorozatából.


"Bak műtermében olyan kisebb formátumú kollázsokat hozott létre, mint amilyeneket utoljára az 1980-as évek elején készített, “újrahasznosítva” korábbi alkotásait. Bak új kollázsainak az alapanyaga ezúttal azon szitamappa volt, amiket az acb Galéria adott ki a művész jubileumi kiállításának alkalmából. Bak Imre új művei a Helyzet címet viselik és azokra a rendkívüli gyorsan kialakuló változásokra reflektálnak, amik az elmúlt hetekben teljesen felforgatták mindenki életét."


5 Gimnasztika - Tizenhat művész a bezártság és izoláció témaköréhez kapcsolódva. A virtuális kiállítás helyszíne a raktárhelyiség.


" (...) a valós, fizikai mozgások ihlette internetes metaforáink (a virtuális „túrák”, oldal tetejére „ugrás”, link „követése”) fanyarul emlékeztetnek a digitális tér hatalomátvételére, s egyben e fogalmak kiüresedésére. A Gimnasztika testreprezentációi is erre a kettősségre világítanak rá: a tornasport fegyelmezett gyakorlattípusaira emlékeztetnek, ahol a mozgások bár intenzívek, de statikusak, ahol a testtartások bár feszítettek vagy épp hajlékonyak, de egy helyre kényszerülnek. Tágabb értelemben azonban, mint sportágfüggetlen gyakorlatok összefoglaló megnevezése, a gimnasztika jelentheti a bemelegítést, lakásban való felkészülést, amely a kollektívan végezhető sportra és a karantén utáni, biztatóan közeli társas életre készít fel, ahol a testek már teljes potenciáljukat élhetik meg."


6 A kezek, amelyek karantén idején is mozgatják a világot - a galéria első online lakáskiállítása.


"A bezártság tapasztalata, a cselekvések redukált, mégis az alkotás folyamatán keresztüli átható ereje, és a kéz motívuma fontos kiindulási pont, miközben a művek párbeszédet folytatnak a térrel is: egy régóta rendeltetésszerű használatán kívüli, valaha egy élet helyszínét jelentő magánlakásban találnak otthonukra."


Linkek:


#2 Budapest Galéria


A Budapest Galéria Művészcsere programjában résztvevő művészeket ismerhetitek meg friss videóinterjú sorozatukban, az első részben Tsama Do Paco mutatkozik be.
#3 Centrális Galéria


Előbújó dokumentumok a Blinken OSA Archívum és a Háttér Archívum és Könyvtár közös online kiállítása, amely a közép- és délkelet-európai meleg és leszbikus mozgalmak történetének hasonlóságait és különbségeit mutatja be a 20. század második felében. A kiállítás kurátorai Perica Jovchevski, Közép-európai Egyetem/Blinken OSA Archívum, Hanzli Péter, Háttér Archívum és Könyvtár.link a kiállításhoz#4 FKSE


Kövessétek az FKSE 2020-ban felvételt nyert tagjainak bemutatkozó videóit.
#5 Trafó


11-én este kilenckor Pozsonyból jelentkezik a Trafó, Németh Ilonával Hunya Krisztina beszélget a tizennegyedik csütörtöki műteremlátogatáson.


Németh Ilona 1987-ben az alternatív és experimentális művészet nemzetközi fórumaként fellépő érsekújvári Stúdió erté alapító tagja, egy évtizedig a Stúdió erté fesztiválok egyik szervezője. Pályája elején az újexpresszivitás jegyében alkotott, majd az 1990-es évektől kezdve alkotói gyakorlata (totális) installációk és videóművek létrehozására koncentrál. Nagyléptékű, metaforikus, hely- és térspecifikus műveihez természetes anyagokat (nád, homok, haj, gally, pigment) is felhasznált – a drámai és érzéki, egyszerre biztonságot adó és elbizonytalanító hatással bíró installációkat a befogadók aktív jelenléte hozta működésbe.


A kilencvenes évek végén jegyzett művei feminista, posztfeminista témákat is érintenek, ekkorra a gender szempontú kritikai művészet egyik fontos képviselőjeként tartják számon. Több műve sajátos anyagiságával és a befogadó számára szokatlan, váratlan téri helyzetek és testi tapasztalatok létrehozásával tematizálja az intimitás és a privát szféra, valamint a nyilvános szféra közötti dinamikát, és a magánterek átpolitizáltságát.


A kétezres években megvalósított, társadalmi visszhangot is kiváltó, kontextusspecifikus köztéri munkáiban az adott terekkel kapcsolatos beidegződésekre, beállítódásokra kérdez rá a köztérben megjelenő, mindennapi (táblák, óriásplakát) objektumok és jelenségek eltérítésével. Németh Ilona alkotói gyakorlatát a kezdetektől meghatározza a családtörténet, a mikro- és makrotörténelem viszonyára való reflexió, valamint a családtörténet és a szubjektum által irányíthatatlan történelmi folyamatok összefonódásának vizsgálata.


Az elmúlt években Németh Ilona praxisa kurátori munkákat is magába foglalt: a Privát nacionalizmus projekt hat ország nemzetközi együttműködésében valósult meg, a projekt kassai kiállításának Juhász R. Józseffel közösen Németh Ilona volt a kurátora. Szintén társkurátorként vett rész a Bécsben és Prágában is látható, a nacionalizmus előretörését és a menekültkérdést is tematizáló Universal hospitality kiállítások létrehozásában.


2018-as, a Pozsonyi Kunsthalle-ban bemutatott Eastern Sugar című kutatásalapú kiállításáért, amely a szlovákiai cukorgyártás történetével foglalkozott, elnyerte a Tatra banka az év legjobb kiállításának járó képzőművészeti fődíját. Az Eastern Sugar projekt jelenleg egy nemzetközi együttműködésben megvalósuló, interdiszciplináris képzőművészeti kutatás formájában folytatódik, ami a közép-kelet-európai cukoripar történetén keresztül dekolonializációs módszertanok mentén vizsgálja Európa közelmúltbeli történetét, valamint a cukor globális iparban is betöltött szerepét. A kutatáshoz kapcsolódó kötet Maja és Reuben Fowkes szerkesztésében 2021 februárjában jelenik meg a Sternberg Press kiadásában.


link az eseményhez

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page