top of page
  • Writer's pictureÉliás Tamás

Vuhanban született az antikrisztus?

„A kapuőrzés az a folyamat, amikor bizonyos mediátorok számtalan információt kiselejteznek, feldolgoznak, és azt az emberekhez korlátozott számú üzenetek formájában eljuttatják. A mediátor szerepét a média tölti be a modern közéletben. Az emberek a mediátorokra támaszkodnak abban, hogy a világ történéseiről szóló rengeteg információt, belátható mennyiségűre redukálják és befogadható médiaüzenetek formájában továbbítsák. (...) A kapuőrök tehát meghatározzák, hogy mi válik az egyén társadalmi valóságává, formálva az egyén és a társadalom világképét.” (1)


A médiaformáló kapuőrök tömérdek információból dolgozva szűrik meg a továbbítani kívánt köteget, mely hibákat, pontatlanságokat, ferdítéseket tartalmazhat, vagy akár direkt módon egyoldalúan közelíthet meg politikai, gazdasági vagy egyéb érzékeny, megosztó témákat. Ezen túlságosan megszűrt információkötegek jelenthetik a média hiteltelenségét. Ezt a jelenséget olvashatjuk Pamela J. Shoemaker és Timothy Von kapuőr-elméletben (Gatekeeper Theory).


A fentebb említett szempontok miatt a mainstream média hitelvesztettsége más információs csatornák, alternatív igazságok keresésére ösztönözheti az emberek bizonyos hányadát. Ezt a témát Juliette De Maeyer, Taking Conspiracy Culture Seriously: Journalism needs to face its epistemological trouble című írásában vitatja. „A hírmédia iránti általános bizalom hiánya és az elsöprő anti-intellektualizmus lehetetlen helyzetbe hozza az újságírást. Hogyan tudja az újságírás tájékoztatni a nyilvánosságot a világról, amikor a nyilvánosság első reakciója az, hogy a médiát olyan rejtett hatalmak ügynökeiként tartja számon, amelyek (akarva vagy akaratlanul, nem számít) elhomályosítják a világ igazságait?” (2)


A hírmédiával kapcsolatban bizalmatlan olvasó, kommentelő, aggályait vagy nemértését kifejezve, gyakran szkepticizmussal találkozhat. Ez a fajta szkepticizmus nem csak a radikális elméleteket kezeli elutasítóan, de kifejezetten demoralizálóan vélekedik a világ bizonytalan állapotainak okát kereső kreatív gondolkodásról is. Az ilyen, online vitaszekciókban kialakuló csoportosulás negatív tapasztalatot eredményezhet, és elsodorhatja, az erre fogékony olvasót az összeesküvés-elmélet kultúrája felé. Mely környezetben biztonságosan fejtheti ki véleményét, egyetértésre, „intellektuális” vitára számítva.


2020-ban a sorozatos tragikus események, bizonytalanságok és ellentmondások, illetve a tömeg meggyőződése az év balszerencsés kimeneteléről tökéletes táptalajt nyújtott a különféle teóriák születéséhez. A XXI. században futótűzként terjedő összeesküvés-elméletek olyan népszerűségre tettek szert, mint eddig még soha.

Ennek több oka is van: az internet népszerűségével, eddig elképzelhetetlennek tartott mértékben terjedhet az információ a világon, illetve ahogy Karen M. Douglas írja Understanding Conspiracy Theories című írásában:

„Úgy tűnik, hogy az összeesküvés-elméletek széleskörű, belsőleg következetes magyarázatokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy megőrizzék hitüket a világban zajló bizonytalanság és ellentmondás ellenére.” (3)

Egyetlen összefüggésen belül neveznék meg néhány elméletet, mely 2020-ban kapott szárnyra. A Vuhanban szándékosan, biolaborban kifejlesztett koronavírus híre, mely Bill Gates pénzügyi támogatásával jött létre, és a rohamos számban növekvő 5G tornyok terjesztik. A Microsoft benyújtott egy szabadalmat, amely azt részletezi, hogyan lehet kriptovalutát bányászni emberekbe helyezett microchipek segítségével. A szabadalom sorszáma a WO2020060606, amely a World Order és a Bibliából gyakran emlegetett bestia/antikrisztus számából a 666-ból áll össze. Mindez egyesek szerint a globális méretű összeesküvés bizonyítéka. A Microsoft a kriptovalutát mikrochipek segítségével bányászná ki az emberek természetes erőforrásait felhasználva, amit a koronavírus elleni vakcinával juttatnának az egyén szervezetébe. A chip neve Digital ID (amit valójában egy Microsofttól független cég fejleszt) és az összeesküvés-elméleteken kívül egy biztonságos, elektronikus azonosításra alkalmas eszköz. Mindennek végső célja, hogy a kriptovaluta végre alkalmas legyen földönkívüli létformákkal való cserekereskedelem kialakítására.Első nekifutásra is sok, feldolgozhatatlannak tűnő információ ez. Megalapozottságuk látszata és gyors netes terjedésük miatt bárki egy-kettőre elhiheti ennek részét vagy egészét. Azonban fel kell tennünk a kérdést: biztos, hogy az internet olyan mértékben felelős az összeesküvés-elméletek létrejöttéért, mint azt gondolnánk? Ismét az Understanding Conspiracy Theories című szövegéből idézek, mely számba veszi az internet és a közösségi média szerepét az elméletek terjedésében: „Uscinski azzal érvel, hogy az összeesküvés-elméletek ugyan terjednek az interneten, de ez csak ritkán történik az általánosnak hitt módon. Az összeesküvés-elméletek nem terjednek korlátlan mértékben a közösségi médián keresztül, ahogy azt gyakran feltételezik. Ehelyett inkább azokban a közösségekben koncentrálódnak, amelyek már egyetértenek velük. Mindazonáltal, a kutatások rámutatnak az internet döntő szerepére a különálló és polarizált online közösségek előmozdításában.” (4) Tehát nem hódítanak újabb és újabb „hívőt” diskurzusaikba, hanem elsősorban saját közösségeiken belül kommunikálnak.


Akármelyik platform otthonává válhat az ilyen közösségeknek. Például a Reddit, amely egy anonim platform, ahol bárki csatlakozhat ún. subredditekhez. Ez a platform emiatt több kutatás célpontjává is vált, többek között Colin Klein, Peter Clutton, Adam G. Dunn közös kutatása, a Pathways to conspiracy: the social and linguistic precursors of involvement in Reddit’s conspiracy theory forum című írás témájává is, amely közel 8 év vizsgálat adataival igyekszik felállítani egy összeesküvés-elmélet hívő karakterjegyeit. „Az eredmények szerint a vizsgált felhasználók, egymáshoz képest különbözőek, és legtöbbször nem felelnek meg az összeesküvés-meggyőződésre fogékony emberek várható profiljának, nem sorolhatók be bizonyos ideológiák vagy szubkultúrák alá. (...) Az eredmények együttesen azt mutatják, hogy az összeesküvés-hit érvényesülése a társadalomban inkább az életutak sokszínűségével lehet összefüggésben.” (5)


A Reddithez hasonló anonimitást kínáló fórum még például a 4chan, amely szintén anonimitása miatt teheti vonzóvá ezeket az oldalakat a Facebookkal vagy Twitterrel szemben, amelyek korlátozni kezdték az álhíreket, illetve a nem bizonyított, téves információkat tartalmazó vagy félelem-keltésre alkalmas bejegyzéseket. Továbbá a Facebookon és a Twitterren nagyobb valószínűséggel találkozik egy összeesküvés-elmélet hívő a fentebb említett szkepticizmussal is.


A konklúzió tehát – ahogy maga a téma is – többrétű.

Belátható, hogy a hírmédia, és általában véve az újságírás iránti általános bizalmat rendkívül fontos valamilyen módon visszaállítani.

Ehhez szükséges megvizsgálni azokat a tendenciákat, amelyek a jelenlegi állapotot előidézték és ezeket megszüntetni, amennyiben ez lehetséges. Ezen felül további kutatások szükségesek az összeesküvés-hit kialakulásával kapcsolatos jellemzők meghatározására. Bár nem bizonyítható, hogy bárminemű összefüggés lenne az összeesküvés-hit és az intelligencia/műveltség között, ezen kompetenciák fejleszthetők és csökkentik a félrevezethetőség esélyét is. Ezeken felül általánosan szükséges lenne minél fiatalabb korban megtanítani a gyermekeknek a tudatos internethasználatot, az interneten való tájékozódást, és megismertetni velük az álhírek negatív következményeit. Mindenki számára hasznos lehet több különböző hírportál böngészése a szokásos egy-kettő helyett, vállalva, hogy saját nézeteinknek ellentmondó tartalmakat is fogyasztunk.


Addig is az egyén, akit eddig nem szippantott be az összeesküvés-elméletek világa, nagy valószínűséggel ezután is el fogja kerülni – legalábbis a kutatások szerint, de akár csak sok más aktuális probléma esetében is, a társadalmon múlik az extrém hitek helyes kezelése.


Éliás Tamás

 

Irodalom:

(1) Pamela J. Shoemaker, Timothy Von: Gatekeeper Theory 2009, ISBN 0-203-93165-3

(2) Juliette De Maeyer: Taking Conspiracy culture seriously: Journalism needs to face its epistemological trouble, Research Article 2019, Université de Montréal, Canada

(3), (4) Karen M. Douglas, Joseph E. Usincki, Robbie M. Sutton, Aleksandra Cichocka, Turkay Nefes, Chee Siang Ang, Farzin Deravi: Understanding Conspiracy Theories © 2019 The Authors Political Psychology published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of International Society of Political Psychology

(5) Colin Klein, Peter Clutton, Adam G. Dunn: Pathways to conspiracy: the social and linguistic precursors of involvement in Reddit’s conspiracy theory forum


https://nypost.com/list/major-2020-events/

https://en.wikipedia.org/wiki/Misinformation_related_to_the_COVID-19_pandemic#Bio-engineered_virus

https://foreignpolicy.com/2020/04/14/as-the-coronavirus-spreads-conspiracy-theories-are-going-viral-too/

https://www.washingtonpost.com/national-security/dhs-to-advise-telecom-firms-on-preventing-5g-cell-tower-attacks-linked-to-coronavirus-conspiracy-theories/2020/05/13/6aa9eaa6-951f-11ea-82b4-c8db161ff6e5_story.html

https://www.bbc.com/news/52847648

https://cointelegraph.com/news/oscar-winners-satanic-conspiracy-theory-on-covid-19-and-crypto-goes-viral

https://www.bbc.com/news/blogs-trending-53228343

 

A folyóirat következő témája a Vénusz updated nőiség, női test, feminizmus hívószavak köré épül. Várjuk írásaitok ezzel kapcsolatban, illetve ha bármilyen más képzőművészeti kérdésről, aktuális kiállításról vagy arról, ami mostanában foglalkoztat Titeket, szívesen írnátok, keressetek minket a kepzoblog@gmail.com e-mail címen! Ha szerettek írni, de nem tudjátok miről, akkor segítünk!

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page